Näyttökuva 2023-10-13 kello 12.26.59

Asennemuutos johti turvallisempaan työkulttuuriin Luvata Porissa

Asiakas

Luvata

Kesto

18 kk

Konsultit

Anssi Juutilainen
Hannamari Koivuniemi
Anna Vaihinen

Ota yhteyttä!

Kuparituotteita sähkö-, auto- ja lääketeollisuuteen valmistavassa Luvata Porissa työturvallisuuden kehitys oli pysähtynyt, ja tapaturmien määrä lähtenyt kasvuun erilaisista toimenpiteistä huolimatta. Yrityksessä kaivattiin suurta asenne- ja kulttuurimuutosta, joka tukisi työturvallisuuden kehitystä nyt ja tulevaisuudessa. ICG Innotiimin kanssa suunniteltu osallistava työturvallisuuden kehittämiskokonaisuus innosti koko henkilöstöä kulttuurinmuutokseen, minkä seuraukset näkyvät nyt myönteisesti työturvallisuuden mittareissa.

Haaste

Työturvallisuuden kehitys oli pysähtynyt, ja tapaturmien määrä lähtenyt kasvuun erilaisista toimenpiteistä huolimatta.

Ratkaisu

Osallistava ”Uskalla puuttua – Puuttumalla välität” työturvallisuuden kehittämiskokonaisuus. Tavoitteena oli, että jokainen luvatalainen ymmärtää työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin merkityksen ja oman roolinsa osana sitä sekä uskaltaa ja osaa puuttua epäkohtiin, mutta myös nostaa esiin hyviä käytäntöjä.

Vaikutus

Koko henkilöstöä innostanut kulttuurinmuutos, minkä seuraukset näkyvät nyt myönteisesti työturvallisuuden mittareissa.

Innotiimin kanssa suunniteltu ja toteutettu Uskalla puuttua -koulutuskokonaisuus koostui yhteisestä tavoitemäärittelystä, valmennuksista, työpajoista sekä konsultoinnista. Kertaluontoisen koulutusohjelman sijaan tarjottiin toimintamallit ja tavoitteet, jotka jäisivät osaksi Luvata Porin päivittäistä tekemistä ja joihin jokainen työntekijä voisi sitoutua.

Uskalla puuttua -valmennuskokonaisuus luotiin yhdessä koko yrityksen henkilöstön kanssa, sillä käytännössä koulutuksen sisältö ja tavoitteet muovautuivat eri henkilöstöryhmiltä nousseiden palautteiden ja ajatusten kautta.

”Loimme yhdessä kokonaisuuden, joka sitouttaa koko henkilöstöä. Esihenkilöt saivat meiltä tarvittavat käytännön työkalut, toimintamallit ja taidot oman tiimin aktivointiin, vastuunottoon ja kehittämiseen”, Innotiimin työturvallisuuden johtamiseen erikoistunut konsultti Anssi Juutilainen kuvailee.

Turvallisuusajattelu nostettiin keskiöön

Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli luoda työkulttuuri, jossa jokainen työntekijä ymmärtää työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin merkityksen ja oman roolinsa osana sitä.

”Kun ajatusmalli saadaan käännettyä, on mahdollista saada myös käytännön tekemiseen muutos”, Juutilainen opastaa.

Koulutuksen toimintamallina oli ennaltaehkäisevä ote työturvallisuuteen, joka toimintamallina perustuu siihen, että turvallisuushavaintoja tehdään paljon. Havaintojen määrän kasvattamista varten oli tärkeää onnistua luomaan henkilöstölle ajatus siitä, että turvallisuushavainnot edistävät kaikkien hyvinvointia.

Kynnys turvallisuushavaintojen tekemistä varten oli saatava mahdollisimman matalaksi. Turvallisuushavaintojen määrän kasvattamisella oli selkeä tarkoitus: lisätä valppautta ja tietoisuutta omasta ja muiden turvallisuuskäyttäytymisestä.

”Mitä useammat silmäparit tehtaalla seuraavat toimintaa, sitä enemmän turvallisuushavaintoja tehdään ja sitä kautta tapaturmariski vähenee”, kuvailee Juutilainen.

Personoitu valmennuskokonaisuus innosti koko henkilöstön mukaan

Henkilöstön motivoinnin kannalta oli tärkeää, että kouluttajalla oli ymmärrys teollisuusalasta. Kun yhteinen kieli löytyi heti alusta asti, personoitu ja samaistuttava koulutus oli taattu.

”Tekeminen ja valmentaminen olivat todella laadukasta Innotiimin osalta. Ote oli hyvällä tavalla innostava, ja saimme koko henkilökunnan kiinnostumaan valmennettavasta aiheesta. Oikeanlainen motivointi on äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan koulutuksesta haluttu hyöty irti”, kuvailee työsuojelupäällikkö Samu Sianoja.

Kouluttajat ovat saaneet kiitosta sekä työntekijöiltä että yrityksen johdolta.

”Anssilla on vahva ymmärrys ja kokemus teollisuudesta. Oli hienoa, että pystyimme puhumaan asioista käytännön esimerkeillä, jotka ovat meitä lähellä – se toi koulutuksiin konkretiaa”, Luvata Porin henkilöstöjohtaja Mikko Juusela kiittelee.

Tuloksena 11 työtapaturmatonta kuukautta

Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli turvallisuushavaintojen määrän kasvattaminen. Koulutuksen jälkeen havaintojen määrä on tuplaantunut edellisvuosiin verrattuna, ja samaan aikaan Luvata Porissa oli peräti 11 kuukautta ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia.

”Pelkästään tämä osoitti, että kun aloimme yhdessä kiinnittää pieniin ja arkisiin asioihin huomiota, niin se tuottaa tulosta”, Juusela summaa.

Turvallisuushavaintojen vuosittaista tavoitemäärää on koulutuksen jälkeen kasvatettu kunnianhimoisesti.

Koulutuksen käytännöt ovat sovellettavissa muihinkin osa-alueisiin

Vaikka koulutuksen pääpaino olikin turvallisuushavaintojen tekemisessä, käytännöt ovat sovellettavissa myös esimerkiksi palautteen antamiseen. Avoin palautekulttuuri työturvallisuuden saralla madaltaa kynnystä puuttua myös muihin asioihin, kuten häirintään, kiusaamiseen ja henkiseen kuormittumiseen. Palautteenannossa tärkeää oli luoda yhteinen käytäntö siitä, miten ja milloin palautetta voidaan antaa.

”Sanoisin, että vaikka tämä Uskalla puuttua -koulutus oli työsuojelukoulutus, niin tämä oli myös ennen kaikkea kulttuuri-, asenne-, esihenkilökoulutus, joka on poikinut hyvää jatkoa meillä”, tiivistää Juusela.

 

Onko yrityksenne työturvallisuuskehitys pysähtynyt? Tuodaan yrityksenne turvallisuuskulttuuri uudelle tasolle tarpeisiinne vastaavalla, räätälöidyllä koulutuskokonaisuudellamme!

 

Keskustellaan aiheesta lisää