Nappulat boss ja tiimi

Turvallisuusjohtamisen esimiestaidot

Turvallisuuden johtamisessa ja kehittämisessä esimiesten rooli, vastuut ja vastuisiin liittyvät tekemiset ovat usein epäselvät. Heiltä voi myös puuttua taidot aktivoida oma tiimi tiedostavampaan turvallisuusajatteluun, aktiiviseen havaintojen tekemiseen ja jatkuvaan turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuusasiat ovat usein ulkoistettu työsuojelupäällikölle ja työsuojelutoimikunnalle

Esimiestaidot uudelle tasolle

ICG Innotiimin ”Uskalla puuttua – Puuttumalla välität” on jänteikäs turvallisuuskulttuurin valmennusohjelma. Se toteutetaan joko ”valmentajavalmennus” -mallilla tai ICG Innotiimin valmentajien tukemana ja siinä selkeytetään esimiesten roolia turvallisuuden päivittäisjohtamisessa. Lisäksi esimiehet saavat konkreettiset taidot valmentaa omat tiiminsä jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen käytännön työssä. Valmennusohjelman sujuva valmistelu, toteutus, arviointi, suuntaus ja tuloksellisuus varmistetaan hankkeen ohjausryhmän ja ICG Innotiimin valmentajien yhteisissä työpajoissa.

Puuttumalla välität

Uskalla puuttua –Puuttumalla välität -valmennuksen tuloksena esimiehillä on selkeä työkalupakki erilaisten käytännön tilanteiden johtamiseen. Lisäksi he saavat valmiudet inhimillisten tekijöiden tunnistamiseen ja huomioimiseen turvallisuuden kehittämisessä. Esimiesten ja avainhenkilöiden lisäksi  valmennusohjelman aikana kaikki muutkin saavat valmiudet tiedostavampaan havainnointiin sekä arvostavaan puuttumiseen, palautteen antoon ja palautteen vastaanottamiseen. Kun puuttumisesta – myös positiivisiin asioihin – tehdään yhteinen sopimus, se lisää keskinäistä luottamusta. Toimintatapaa aletaan käyttää myös muissa yhteisissä toiminnoissa.

Olemme kumppanisi…

1

Ohjausryhmän aloitustyöpajassa, jossa suunnitellaan koko valmennuskokonaisuus, sen ohjauksessa ja seurannassa

2

Esimiesten ja avainhenkilöiden (esim. työsuojelutoimikunnan) valmentajavalmennuksessa

3

Tiimien ja ryhmien "Uskalla puuttua – Puuttumalla välität" -turvallisuusvalmennuksissa, joko esimiesten itsensä vetäminä tai Innotiimin valmentajien tukemana

4

Esimiesten turvallisuusjohtamisen syventävässä valmennuksessa, jossa keskitytään turvallisuuden johtamisen käytännön tilanteisiin

5

Vaikuttavuusmittauksessa n. 4-6 kk tiimien valmennusten jälkeen

6

Ohjaus-/johtoryhmän yhteisessä arvioinnissa ja jatkokehittämisen suuntaustyöpajassa

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: