thank-you-3690116_1920

Arvostavan puuttumisen taidot

Työpaikoilla puuttuu usein turvallisuuden kehittämisessä tärkeä keskinäisen puuttumisen ja arvostavan palautteen kulttuuri – tai ainakin siinä on usein kehittämisen varaa. Puuttuminen katsotaan useimmiten kuuluvan vain esimiehen rooliin ja vastuulle. Myös positiivisiin asioihin huomion kiinnittäminen ja niistä puhuminen on vähäistä. Positiivisen palautteen antaminen koetaan usein teennäisenä, eikä sitä osata ottaa myöskään aidosti vastaan

Turvallisuuden kannalta positiivisten, turvallisuutta edistävien toimintatapojen huomioiminen ja näkyväksi tekeminen vahvistaa kyseisiä toimintatapoja ja nostaa hyvät toimintatavat tietoiselle tasolle myös heidän kohdalla, jotka eivät ole niitä tiedostaneet.

Puuttumalla välität

Puuttumisen ja palautteen valmennuksissa opitaan selkeät positiivisen että rakentavan palautteen toimintamallit, joissa palautteen saajaa autetaan itsearvioinnin kautta kehittämään omaa toimintaansa. Palautteen antaminen on tasaveroinen keskustelu, jossa kysymyslähtöisesti  ohjataan toista henkilöä tiedostamaan oman toiminnan vaikutukset ja löytämään kehittämisen askeleet. Valmennuksessa harjoitellaan jokaisen omilla turvallisuusaiheilla ja -tapahtumilla, jolloin harjoituksesta saadaan konkreettinen ja itseä koskettava kokemus. Palautekeskustelut pohjautuvat Rosenbergin ”Non Violent Communication” -periaatteeseen, jonka pohjalta olemme Innotiimissä kehittänet 3T+3K / SAFE palautemallin.

3T+3K / SAFE

Valmennusten jälkeen ryhmässä on yhteinen ymmärrys  havaintoihin liittyvän puuttumisen ja palautteen tärkeydestä sekä sopimus toimintatavan käyttämisestä. Osallistujat saavat käytännölliset ja toimivat mallit toisia arvostavaan puuttumiseen ja asioiden puheeksi ottamiseen. Tämä vaikuttaa myönteisesti mm. turvallisuuteen liittyvien havaintojen tekemiseen ja niistä keskusteluun.

Kun palautekeskusteluja opitaan käymään turvallisuuden osalta, siirtyy toimintatapa myös muihin asioihin.

Tutustu ICG Innotiimin turvallisuuskulttuurin ja turvallisuusjohtamisen valmennuksiin täällä.

Olemme kumppanisi…

1

Puuttumisen ja palautteenannon valmennuksien toteutuksissa. Ne järjestetään mieluiten luonnollisissa ryhmissä. Valmennuksissa jokainen pääsee harjoittelemaan sekä positiivisen että korjaavan palautteen antamista ja vastaanottamista turvallisessa ympäristössä Innotiimin kokeneiden valmentajien ohjauksessa.

2

Tärkeä periaate on, että valmennuksessa tehtävissä harjoituksissa käytetään konkreettisia tilanteita jokaisen omasta kokemuspiiristä.

3

Vaihtoehtoisesti valmennuskokonaisuus voidaan toteuttaa myös ”Train the trainer” -mallilla, jolloin Innotiimin valmentajat valmentavat organisaation sisäiset valmentajat toteuttamaan käytännön valmennukset.

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella lisää aiheesta?

Ota yhteyttä!