Turvallisuustutkinnan

Turvallisuustutkinnan toimintamallit ja työkalut

Tyypillinen tilanne organisaatiossa on, että vain tapahtuneet vakavat tapaturmat tutkitaan ja usein jopa viranomaisten avustuksella.  Vakavat tapaturmat ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu ja usein näiden ikävien tapahtumien varjoon jäävät pienemmät tapaturmat, vaaratilanteen ja toistuvat havainnot, positiivista tapahtumista puhumattakaan.  Turvallisuuden johtamisjärjestelmän keskeisenä osana on turvallisuuspoikkeamien tutkinta.

Turvallisuustutkintojen toimintamalli ja käytettävät työkalut on hyvä määrittää ja kuvata palvelemaan sekä organisaation turvallisuuden tilannetietoisuuden rakentamista että turvallisuusajattelun jatkuvaa parantamista.

Toimintamallit ja työkalut eivät takaa toteutettujen tutkintojen riittävää laatua. Tarvitaan lisäksi osaamista systemaattiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun todellisten juurisyiden löytämiseksi ja tapahtumien ketjuuntumisen tunnistamiseen.   

Autamme organisaatioita rakentamaan ketjuuntumisen tunnistavat ja todelliseen juurisyihin pureutuvat turvallisuuspoikkeamien käsittelymallit ja niihin liittyvät työkalut sekä valmentamaan toimintamallin toteuttamiseen tarvittavat taidot.

Olemme kumppanisi…

1

Turvallisuustutkintamallin nykytila-analyysissa​

2

Tutkintamallin ja työkalujen kehittämisessä​

3

Taitovalmennuksissa esihenkilöille ja asiantuntijoille​

4

Tutkintamallin ja työkalujen käyttöönoton tukemisessa​

5

Toteutettujen tutkintojen vaikuttavuuden arvioinnissa​

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: