airfocus-um1zVjVCtEY-unsplash

Tehoa kokouksiin ja seminaareihin

Tylsät, yksipuoliset ja toimimattomat kokoukset ovat kaikille tuttuja: päätöksiä ei saada aikaan ja aikaa tuhlaantuu. Mitä jos sen sijaan kokous olisikin aidosti tehokas, merkityksellinen ja mukaansatempaava? Millaisia tuloksia olisi mahdollista saada aikaan? Kokouksen ja seminaarin fasilitointi dialogisia menetelmiä hyödyntäen auttaa saavuttamaan tuloksia tehokkaasti.

Dialogiset menetelmät edistävät rakentavaa dialogia ja lisäävät ymmärrystä

Dialogiset menetelmät edistävät dialogista vuorovaikutusta eli rakentavaa, avointa ja suoraa keskustelua. Dialogisessa vuorovaikutuksessa keskustelun jäsenet ovat tasavertaisia keskenään, ja he työskentelevät saman päämäärän eteen eli yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Dialogiset menetelmät auttavat rakentamaan luottamusta ja yhteisöllisyyttä keskustelijoiden välille, jolloin asiantuntijuuden jakaminen ja vastaanottaminen on helpompaa.

Testattujen dialogisten menetelmien avulla saavutetaan tuloksia

Asiantuntijamme fasilitoivat kokouksia ja seminaareja testattujen dialogisten menetelmien avulla, jolloin tuloksia saavutetaan onnistuneesti dialogisen vuorovaikutuksen keinoin. Fasilitointi ohjaa keskustelijoita vuoropuhelun lisäksi vuorokuuntelemaan ja pitäytymään ennalta suunnitelluissa aiheissa. Käyttämämme dialogiset menetelmät ovat ketteriä ja dynaamisia, jolloin tieto siirtyy tehokkaasti puhujalta toisille.

Oikein valitut menetelmät helpottavat ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa

Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko helpottuu, kun asiantuntijamme fasilitoivat keskustelua tilaisuuteen parhaiten soveltuvien menetelmien avulla. Onnistunut fasilitointi auttaa välttämään hedelmättömän keskustelun ja johtaa sen sijaan tuloksiin.

Osallistavat harjoitukset rakentavat psykologista turvallisuutta

Kokouksen merkitys, emotionaalinen osallistuminen ja yhteishenki vahvistuvat osallistavien elementtien avulla. Esimerkiksi lyhyet, energisoivat harjoitukset auttavat karistamaan lounaan jälkeisen väsymyksen, kun taas haasteellisimmat harjoitukset mahdollistavat ryhmän kulttuurin, dynamiikan ja tyypillisten käyttäytymismallien tarkastelun.

Yhdessä laaditut päätökset perustuvat sitoutumiseen

Asiantuntijoidemme fasilitoiman kokouksen päättyessä ryhmä on saanut tehokkaasti aikaan monenlaisia tuloksia: he ovat saavuttaneet yhteisen käsityksen tilanteesta, käsitelleet hankalat aiheet yhdessä läpi sekä sitoutuneet yhdessä sovittuihin asioihin. Konkreettisten tulosten lisäksi ryhmä on onnistunut vahvistamaan dialogin ja tehokkaan ongelmanratkaisun kulttuuria – ja heillä on avaimet toimia näin jatkossakin.

Kokousten ja seminaarien tehostamisen kolme vaihetta:

VALMISTAUTUMINEN
Määrittelemme yhdessä tavoitteet kokoukselle ja seminaarille sekä niitä haittaavat kriittiset tekijät.

SUUNNITTELU
Laadimme teille räätälöidyn, innovatiivisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

FASILITOINTI
Asiantuntijamme fasilitoi keskustelua, jolloin johto pystyy keskittymään tilaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin.

Tehostetaan kokouksia ja seminaareja yhdessä!

Asiantuntijamme laativat teille räätälöidyn suunnitelman.