airfocus-um1zVjVCtEY-unsplash

Tehoa kokouksiin ja seminaareihin

Tylsät, yksipuoliset ja toimimattomat kokoukset ovat kaikille tuttuja: päätöksiä ei saada aikaan ja aikaa tuhlaantuu. Mitä jos sen sijaan kokous olisikin aidosti tehokas, merkityksellinen ja mukaansatempaava? Millaisia tuloksia olisi mahdollista saada aikaan? Kokouksen ja seminaarin fasilitointi osallistumisen, systemaattisuuden ja luovan ongelmanratkaisun periaatteet yhdistävillä työtavoilla auttaa saavuttamaan tuloksia tehokkaasti.

Tavoitteellinen ja ohjattu dialogi

Tavoitteellinen ja ohjattu dialogi, jossa kaikki pääsevät kertomaan omat ajatuksensa ja kuulevat myös muiden näkemykset, tuottaa parempia tuloksia kuin vapaa keskustelu. Käyttämämme  dialogiset menetelmät synnyttävät tasavertaista keskustelua ja luovat yhteistä ymmärrystä. Syntyy  luottamusta ja yhteisöllisyyttä keskustelijoiden välille, mikä tukee myös yhteisiä jatkoaskeleita.

Oikein valitut menetelmät helpottavat ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa

Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko helpottuvat, kun asiantuntijamme fasilitoivat keskustelua tilaisuuteen parhaiten soveltuvien menetelmien avulla. Onnistunut fasilitointi auttaa välttämään hedelmättömän keskustelun ja johtaa sen sijaan tuloksiin. Keskustelu fokusoituu yhteisen tekemisen tai kehittämisen kohteisiin, kun erilaiset visualisoinnit ja johtamistyökalut auttavat jakamaan tietoa, tunnistamaan kehittämistarpeet ja luomaan uusia ratkaisuja.

Osallistavat harjoitukset rakentavat psykologista turvallisuutta

Kokouksen merkitys, emotionaalinen osallistuminen ja yhteishenki vahvistuvat osallistavien elementtien avulla. Esimerkiksi lyhyet, energisoivat harjoitukset auttavat karistamaan lounaan jälkeisen väsymyksen, kun taas haasteellisimmat harjoitukset mahdollistavat ryhmän kulttuurin, dynamiikan ja tyypillisten käyttäytymismallien tarkastelun.

Yhdessä laaditut päätökset perustuvat sitoutumiseen

Asiantuntijoidemme fasilitoiman kokouksen päättyessä ryhmä on saanut tehokkaasti aikaan monenlaisia tuloksia: he ovat saavuttaneet yhteisen käsityksen tilanteesta, käsitelleet hankalat aiheet yhdessä läpi, tuottaneet ideoita ratkaisuiksi sekä sitoutuneet yhdessä sovittuihin asioihin. Konkreettisten tulosten lisäksi ryhmä on saanut oppia ja kokemusta tavoitteellisesta dialogista – ja heillä on avaimet toimia näin jatkossakin.

Kokousten ja seminaarien tehostamisen kolme vaihetta:

VALMISTAUTUMINEN
Määrittelemme yhdessä tavoitteet kokoukselle ja seminaarille sekä niitä haittaavat kriittiset tekijät.

SUUNNITTELU
Laadimme teille räätälöidyn, innovatiivisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

FASILITOINTI
Asiantuntijamme fasilitoi keskustelua, jolloin johto pystyy keskittymään tilaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin.

Tehostetaan kokouksia ja seminaareja yhdessä!

Asiantuntijamme laativat teille räätälöidyn suunnitelman.