Virtuaali-työskentelyn hallinta ja liiketoiminnan innovaatiot nyt tärkeitä

Korona innovointi selvitys

Selvityksen mukaan koronapandemian vaikutukset jakautuivat epätasaisesti eri toimialoille ja sektoreille, kun koronarajoitukset otettiin käyttöön. Osan toiminta halvaantui, osan jatkui ennallaan ja osan kasvoi voimakkaasti. Lähes kaikenlaisissa organisaatioissa ensimmäinen reaktio oli keskeyttää kehittämis- ja innovaatiotoiminta ainakin tilapäisesti. Toimistotyössä siirryttiin keväällä etätyöhön ja käyttöön otettiin uudet hygieniasäännöt, mikä sujui monien mielestä melko kivuttomasti.

Loppukesällä useimmat organisaatiot alkoivat käynnistellä aiemmin suunniteltua ja aloitettua kehittämistoimintaa uudestaan. Koronapandemia on nostanut esiin myös uusia kehittämishaasteita, jotka liittyvät muuttuneeseen kysyntätilanteesta ja työympäristöön: miten johtaa ja innovoida virtuaaliympäristössä, miten huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, miten tukea liiketoiminnan kasvua ja uusien liiketoimintamallien kehittämistä sekä miten nopeuttaa innovointia ja muutoksen läpivientiä. Näihin haasteisiin tulisikin nyt tarttua rivakasti, jotta yritykset ja julkiset organisaatiot pystyvät navigoimaan itsensä ulos kriisistä.

Lue tarkemmin ICG Innotiimin selvityksen tuloksista: