Viestintä on tärkeä tekijä organisaation innovaatiokyvykkyydelle, ja taitava johtaja osaa hyödyntää sitä innovaatiotoiminnassa onnistumiseksi. Viestinnällä voidaan saavuttaa monenlaisia tavoitteita: se tukee verkostoitumista ja osallistamista sekä mahdollistaa strategisen suunnan luomisen ja tien näyttämisen. Viestintää tarvitaan muutoksen toteuttamiseen ja viestimällä innovatiivisuudesta vahvistetaan identiteettiä. Esittelen tässä blogissa nämä neljä innovaatiojohtamista tukevaa kulmakiveä ja jaan vinkkejä siihen, miten voit tukea innovaatiojohtamista viestinnällä.