Safety leadership

Safety leadership, johtamistaitojen kehittäminen​ ​

Turvallinen työpaikka ei synny sattumalta vaan se johdetaan sellaiseksi.

Turvalliset koneet, laitteet sekä hyvät prosessit ja systeemit edesauttavat turvallisuuden kehittymistä. Turvallisuuden ratkaisee kuitenkin ihmiset. Ihmisten toiminnan taas ratkaisee johtaminen – sekä itsensä- että toisten johtaminen.

Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta ja sisältää eri tasoilla organisaatiota hieman eri painotuksia. Avaintekijä on kuitenkin, miten onnistun vuorovaikutustilanteissa luomaan yhteisen ymmärryksen, löytämään porukan kanssa oikeat toimintatavat ja tekemiset ja saamaan henkilöstön sitoutumaan tarvittaviin toimenpiteisiin. Esihenkilön on osattava ohjata yhteisiä ajattelun prosesseja, joissa hän on henkilöstön kanssakulkija, osa ratkaisua, ei yksinäinen ongelman ratkaisija. Ihmisten aito osallistaminen hyvillä vuorovaikutustaidoilla ja menettelyillä vahvistaa psykologista turvallisuutta.

Esihenkilöt kohtaavat haastaviakin tilanteita, jolloin pitää olla välineitä ja taitoja tilanteiden ratkaisuun ihmisten kanssa niin, että arvostavan yhteistyön eväät säilyvät jatkossakin.

Olemme kumppanisi…

1

Johtamis- ja vuorovaikutustaitojen nostamisessa uudelle tasolle ​

2

Ihmisten mukaan saamisessa ja sitoutumisessa turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen​

3

Ongelmanratkaisutaitojen ja –menetelmien valmentamisessa​

4

Haastavien johtamistilanteiden ohjaamisessa​

5

Psykologisen turvallisuuden rakentamisessa ja kehittämisessä​

6

Johtoryhmien turvallisuusjohtamisen kehittämisessä​

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: