Glühbirne-Blume

Vastuullisuusinnovaatiot vaativat usein radikaalia lähestymistapaa

Vastuulliset uudet tuotteet ja palvelut vaativat toteutuakseen usein ideointia koko arvoketjun yli. Siksi vastuullisen toiminnan kehittäminen yrityksissä yksin ei aina tuo parhaita tuloksia, vaan tarvitaan verkostoitunutta yhteiskehittämistä.

RadiCamp työkaluna radikaalimpiin innovaatioihin

Innotiimin menestyksellinen RadiCamp ohjelma radikaalien innovaatioiden kehittämiseksi toimii loistavasti radikaalien vastuullisuusinnovaatioiden kehittämisessä. Nimetkää teille mielenkiintoisimmat yritykset, joiden kanssa haluatte lähteä vastuullisuusmatkalle, niin me laitamme pystyyn tarvittavan yritysverkoston.

Verkostossa tapahtuva työ on mahdollista pitää luovana ja rajoja rikkovana, kun päästetään hieman irti yrityksen tehokkuusajattelusta. Tällöin tuloksia syntyy myös liiketoimintaa unohtamatta.

Avoin – suljettu innovointi

RadiCamp toteutetaan yhdistäen parhaita oppeja sekä avoimista innovaatioista, että suljetuista, yritysten sisäisistä tavoista toimia. Prosessi on hallittu ja jokainen yritys on mukana NDA:n mahdollistavissa rajoissa. Perusajatuksena on, että RadiCampin sisällä kehitetyt innovaatiot kuuluvat kaikille. Tärkeää on, että asiat saadaan vietyä käytäntöön ja kaupallistettua. Kaikille on verkoston yli tapahtuvista vastuullisuusinnovaatioista hyötyä!

Olemme kumppanisi…

SUUNNITTELU

Suunnittelemme prosessin kanssasi ja rakennamme tarvittavan verkoston innovointia varten.

OSALLISTAVA MUUTOSPROSESSI

Käynnistämme prosessin luomalla yhdessä osallistujien kanssa yhteistyötä tukevan muutosvision ja tuemme edellytysten luomista yhteistyössä tapahtuvalle innovoinnille.

INNOVOINTI

Suunnittelemme innovoinnille tehokkaan ja luovan prosessin, jossa syntyy paljon uusia ideoita ja kaikille arvoa tuottavia konsepteja.

INNOVOINTITYÖKALUT

Hyödynnämme prosessissa parhaita työkaluja ja ryhmätyömenetelmiä.

VALMENNUS

Tarjoamme prosessin tueksi valmennusta innovaatiotaidoissa ja menetelmissä.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!