Suunta

Laadi muutosohjelman tiekartta

Muutos on yritykselle tie parempaan ja uuden oppimiseen. Autamme organisaatiotasi jäsentämään osallistavan muutosohjelman toteutussuunnitelman tiekartan muotoon.

Muutosohjelman tiekartta antaa johdettavan rakenteen

Muutosohjelman tiekarttamallissa määrittelemme yhdessä teidän johtonne ja avainhenkilöiden kanssa toimeenpanomallin, jolla muutosta johdetaan tavoitteellisesti. Tiekartta rakentuu seuraaville osa-alueille:

  • Muutoksen ohjaus, mittaaminen ja arviointi
  • Muutosten toimeenpano- ja kehitysmalli
  • Muutosviestintä ja ihmisten osallistaminen
  • Muutososaamisen kehittäminen ja oppiminen

Muutosohjelman tiekartan lisäksi, muutosteemoille tai -projekteille määritellään omat sisältötiekartat, joihin merkitään muutosta rytmittävät tavoitteet ja merkkipaalut.

Tiekartta rakennetaan avainhenkilöiden työpajoissa

Muutos on organisaatiota uudistava oppimismatka. Muutostiekartta rakennetaan yhdessä ohjatusti johtajien ja avainhenkilöiden työpajoissa. ICG Innotiimin muutoskonsultit suunnittelevat ja ohjaavat työpajat ja jäsentelevät ryhmätöiden pohjalta tiekartan, joka viimeistellään yhdessä.

Tiekartta konkretisoituu muutosohjelman käytänteinä ja foorumeina. Lopputulemana muodostuu mm. projektikäytännöt, viestintä- ja osallistamissuunnitelma, ohjausmalli mittareineen, organisoitumisrakenne ja muutoksen toteutusperiaatteet.

Olemme kumppanisi…

KOKONAISUUDEN HALLINTA

Laadimme kanssasi muutosohjelman tiekartan.


MUUTOKSEN KÄRKIHANKKEET

Autamme määrittelemään ja toimeenpanemaan kärkihankkeet ketterällä kehitysmallilla.

IHMISTEN OSALLISTAMINEN

Rakennamme muutospolun, joka ohjaa yhteiskehittämiseen ja oppimiseen

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

    ICG Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Käynnistä muutos jo tänään!