origami

Muutostarinan kiteyttäminen

Muutosidea tulee kiteyttää tarinaksi, joka kertoo ytimekkäästi mitä olemme muuttamassa, millä tavoin ja miksi. Onnistunut muutostarina innostaa ja energisoi koko organisaatiota muutokseen.

Ydinviesti käynnistää muutosviestinnän organisaatiolle

Käynnistääksemme muutoshankkeen organisaatiossa meidän täytyy kuvata yksinkertainen tarina muutoksen sisällön, vision ja tavoitetilan kirkastamiseksi. Muutosidea kuvataan ydinviestiksi, joka on lyhyt tarina tai ”hissipuhe”, kertoen tiiviisti mitä olemme muuttamassa, millä tavoin ja miksi.

Muutostarinalla varmistetaan, että avainihmiset ymmärtävät muutossuunnan samalla tavalla ja osaavat kertoa sen yhtenäisesti. Selkeä viesti varmistaa, että muutoksen perusidea ei huku kompleksisuuteen. Parhaimmillaan muutostarina rakentuu asiakkaan näkökulmasta, kertoen miten uudistus parantaa yrityksen kykyä tuottaa arvoa asiakkailleen.

ICG Innotiimin muutoskonsultit fasilitoivat tarinan muotoilun

Paras tapa kirkastaa muutoksen ydinviesti on kutsua johtoryhmä ja muutoksen avainhenkilöt yhteiseen workshoppiin, jossa muutos jäsennellään tarinankerronnalliseen muotoon.

Tämän workshopin pohjana toimii muutosjohtamisen viitekehyksemme. Organisaation muutos nähdään tavoite- ja lähtötilanteen välisenä kehitysmatkana, jota ohjaavat tulevaisuuden visio ja pakottavat muutosajurit.

Muutos käynnistetään tyypillisesti muutosdialogilla:

  • Mikä on muutoksen perusidea?
  • Mitkä ovat ne uudet kyvykkyydet, jotka saamme muutoksen myötä?
  • Mihin asioihin muutos kohdistuu?
  • Mikä muuttuu, mikä säilyy ennallaan?
  • Mitä tapahtuu, jos emme tee muutosta ja pysty uudistumaan?
  • Mitä hyötyjä asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät saavat muutoksesta?

Muutosdialogin jälkeen tunnistetaan kriittiset ajurit ja jäsennellään muutosteemat. Päivän päätteeksi muutosidea kiteytetään tarinankerronnalliseen muotoon, toteutettuna Storytelling -viitekehyksellä. Lopputulemana meille syntyy yhteinen näkemys muutoksesta ja tiivis muutostarina viestintää varten.

Olemme kumppanisi…

FASILITOINTI

Suunnittelemme ja ohjaamme teille workshopin muutostarinan kirkastamiseen.

MUUTOSTEEMAT

Tunnistamme kanssasi muutosteemat, joiden pohjalta muutosohjelma rakennetaan.

MUUTOSVIESTI

Kiteytämme yhdessä kanssasi puhuttelevan muutoksen ydinviestin tarinalliseen muotoon.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

    ICG Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Käynnistä muutos jo tänään!