365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 41: Miten luovia linjajohtamisen ja prosessijohtamisen ristiaallokossa? Työntekijän näkökulma

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Työntekijänä prosessijohtamista soveltavassa organisaatiossa elämä voi tuntua hiukan sekavalta varsinkin, jos aikaisemmin olet tehnyt työtä esimiehille tai ”pomolle”. Prosessit vaativat aikataulutettua työtä ja raportointia prosessin ja myös linjan suunnassa. Tuntuu olevan monta ”pomoa” ja kyselijää.

Miten työntekijä pystyy luovimaan näiden näkökulmien ristiaallokossa? Tässä vinkkejä työntekijälle.

1 Kirkasta itsellesi oman toimesi perusvastuut ja rutiinit. Mitkä ovat työtehtäväsi olennaiset hommat ja miten paljon niihin menee työaikaa viikossa tai päivässä?

2 Kirkasta itsellesi prosessiroolit, joissa toimit. Missä prosesseissa olet osallisena ja mitä niihin teet?

3 Kirkasta itsellesi prosessien tehtävät, joita sinun pitäisi tehdä. Mitä tarvitset kunkin tehtävän tekemiseen? Mitkä ovat syötteet mitä tarvitset tehtäviisi ja mitä tuotoksia tehtävän pitäisi tuottaa ja kenelle/mihin järjestelmään? Mikä on kokonaisonnistumisen kannalta oleellista juuri sinun prosessiroolissa?

4 Tarkkaile työpäiväsi aikana ilmaantuvia tulipalohommia. Mistä niitä tulee? Prosesseista, yhteistyötahoilta, oman toimen perustehtävästä, esihenkilöltä, kollegoilta? Paljonko työaikaasi menee näihin suunnittelemattomiin hommiin, jotka eivät kuulu perustehtävääsi tai prosessirooleihisi? Onko ne jonkun muun tekemän roolin virheen tai puutteen korjaamista tai seurausta eli hajontaa ja poikkeamia prosessien mukaisessa toiminnassa?

5 Pohdi syitä miksi suunnittelemattomia tulipalohommia tulee. Tarvitseeko joitakin prosessin asioita tehdä useamman kerran, eli työ ei tule kerralla tehdyksi oikein? Tarvitseeko joku taho säännöllisesti jotain tuotosta tai tietoa, joka ei ole osa mitään prosessia, jossa olisit osallisena? Teettääkö kollega tai esihenkilö sinulla suunnittelematonta työtä, joka ei mielestäsi kuulu rooliisi ja josta koet kuormitusta ja aikataulupaineita?

6 Keskustele esihenkilösi kanssa työtilanteestasi säännöllisesti. Usein. Kerro prosessien vaatimuksista ja kokemastasi työkuormasta ja vaatimusristiriidoista. Auta esimiestäsi ymmärtämään paremmin juuri sinun kokemustasi arjesta.

7 Keskustele esihenkilösi kanssa tulipalohommien syistä. Pureutukaa yhdessä tulipalohommien juurisyihin ja miettikää juurisyihin korjaavia toimenpiteitä. Tarvitseeko joitakin prosesseja kehittää? Tarvitseeko joitakin rutiineja suunnitella ja roolittaa osaksi jotain vuosikelloa? Tarvitseeko yhteistyötä tai toimintaohjeita kehittää?

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.