Prosessiparantaminen-1948x550

Toimintaprosessin parantaminen

Prosessin suorituskyvyn parantaminen systemaattisesti, osallistavasti ja ketterästi.

Toimintaympäristön muutokset ja vaatimustason nousu edellyttää olemassa olevien prosessien parantamista

Aluksi on keskeistä tunnistaa, missä määrin parantamista vaativa prosessi on “rikki” ja missä määrin kyse on siitä, että ihmiset eivät toimi prosessikuvauksen mukaisesti. Tämän jälkeen toteutamme organisaation kanssa yhteistyössä nopeat tulokset kehityshankkeen toimintaprosessin suorituskyvyn parantamiseksi.

Nykytila-analyysi

Toteutamme kanssasi nykytila-analyysin, jossa ihmisten näkemyksiin ja faktoihin perustuen selvitetään toimintaprosessin pullonkaulat, hukat ja suorituskykyvajeet. Menetelminä käytämme toimintaprosessissa toimivien henkilöiden haastatteluita, arvovirtakartoitusta, käytettävissä olevaa järjestelmä dataa poikkeamista ja viiveistä sekä prosessikuvauksen dokumentaation eheyden ja ajantasaisuuden arviointia.  Tavoitteena on tunnistaa suoritusvajeeseen vaikuttavat tekijät, joihin kehitystoimet ensisijaisesti kohdistetaan.

Nopeat tulokset kehityshankkeen toteuttaminen

Nopeat tulokset kehityshankkeessa tuemme organisaatiosta valittua kehitystiimiä ratkaisemaan nykytila-analyysissä tunnistetut haasteet ketterän kehittämisen mallilla Lean- työkaluja käyttäen.  Tuotoksena syntyy entistä parempi prosessi hyvin dokumentoituna, sekä sitoutuminen prosessin mukaan toimimiseen.

Prosessin mukaisen toiminnan johtamisen sparraus

Ihmisten suoritukseen liittyvien poikkeamien poistamiseksi sparraamme linjaesihenkilöitä prosessin mukaisen toiminnan muutos – ja päivittäisjohtamiseen.  Tuotoksena esihenkilöille syntyy johtamiskäytännöt ja taidot prosessien mukaisen toiminnan suorituksen johtamiseen.

Olemme kumppanisi…

NYKYTILA-ANALYYSI
Toteutamme nykytila-analyysin, jossa tunnistamme prosessin kriittiset kehityskohteet.

PROSESSIN KEHITTÄMINEN
Ohjaamme kehitystiimiä luomaan entistä suorituskykyisemmän prosessin ketterän kehittämisen menetelmillä.

ESIHENKILÖIDEN VALMENNUKSET
Valmennamme esihenkilöt prosessien mukaisen toiminnan päivittäisjohtamiseen.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta!