365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 40: Miten luovia linjajohtamisen ja prosessijohtamisen ristiaallokossa? Esihenkilön näkökulma

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Esihenkilön työssä on omat haasteensa prosessiorganisaation ja linjaorganisaation ristiaallokossa. Tässä blogissa on vinkkejä esihenkilölle johtamisen ristiaallokossa luovimiseen.

1 Esihenkilönä sinulla on vastuu alaisesi työkuormasta, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Tunne prosessit, jotka koskevat alaistesi tekemistä.

2 Perehdy alaisesi prosessirooleihin. Montako niitä on ja missä kaikissa prosesseissa alaisesi toimii?

3 Perehdy prosessien vaatimuksiin alaisesi toiminnalle. Millaisia suorituskykytavoitteita eri rooleihin liittyy? Tuleeko suorituskykytavoitteista aikataulupaineita työlle?  Mitkä ovat osaamisvaatimukset?

4 Kartoita prosessiroolien ulkopuolisen rutiinityön määrä ja laatu. Millaisia toistuvia rutiineja työhön liittyy päivittäin, viikottain, kuukausittain, vuosittain? Miten ison osan työajasta rutiinit haukkaavat?

5 Selvitä millaista tulipaloduunia alaisesi tekee. Mistä kaikkialta tulee suunnittelematonta työtä ja paljonko. Mikä on näistä suunnittelemattomista hommista johtuva kuormitus päivä- ja viikkotasolla?

6 Keskustele alaisesi kanssa säännöllisesti. Usein. Työkuormasta, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Niistä aikataulupaineista ja suorituskykytavoitteista ja erityisesti siitä suunnittelemattomasta tulipalotyöstä.

7 Esihenkilönä sinulla on vastuu alaisesi työkuormasta, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Paljonko juuri sinä esihenkilönä käytät aikaa keskusteluihin alaisesi kanssa siitä, miten näitä voisi hänen työssään edistää? Innotiimin kehittämä ”minä ja työni – analyysi” auttaa hahmottamaan työn mielekkyyden kokemusta.  Hyvin toimivat prosessit luovat työhön mielekkyyttä ja merkitystä, mikä on kaikkien työelämätutkimusten suurin motivaatio- ja jaksamistekijä.

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.