” … on olemassa mahdollisuus, että johtajien tekemisessä ainoa asia, joka on oikeasti tärkeää, on kulttuurin luominen ja johtaminen.” – Edgar Schein