Vastuullisuusjohtamisessa strategiasta on tullut arkipäivää, mutta johdon palkitsemisessa vielä kehitettävää

Vastuullisuuden rooli strategiassa, tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen ovat edenneet hyvin yritysten agendalla. Kehitystä on tapahtunut myös vastuullisen toiminnan ulkoisten arviointien saralla sekä vastuullisuustavoitteiden käytössä johdon palkitsemisessa. Näissä teemoissa erityisesti suuret pörssiyhtiöt ovat tiennäyttäjän roolissa. Monella yrityksellä on kuitenkin vielä kehitettävää vastuullisuuden vauhdittamisen osalta – miten vastuullisuus saadaan strategian osalla aidoksi osaksi yrityksen johtamista, kulttuuria ja arkea. Sellaiseksi osaksi, jonka toteuttamisesta palkitaan ja jota voidaan ulkopuolisten silmin arvioida ja mitata.