Vastuullisuuteen liittyvät teemat ovat viime vuosina olleet suurten muutosten kohteena. Vuoden 2018 IPCC:n ilmastoraportti mullisti täysin ilmastoasioiden painoarvon vastuullisuusohjelmissa. Kun aiemmin hiilineutraalius oli ollut kilpailuetu, tuli yhden syksyn aikana hiilineutraaliuteen pyrkimisestä jo lähes yhteiskunnallinen vaatimus.