Kokeilevassa kehittämisessä uusia asioita kehitetään vaiheittain, nopeiden kokeilujen kautta. Onnistunut kokeilu tuottaa kehittäjille uutta tietoa, jonka varassa kehittämistyötä voidaan jatkaa ja tarkentaa. Kokeilut kohdistetaan kehittämistyön suurimpiin epävarmuuksiin – asioihin joista kipeimmin tarvitaan tietoa. Tämän takia nopea oppiminen on kokeilevan kehittämisen keskeinen tavoite.