Millaisesta ideasta nykyiset asiakkaasi hermostuisivat, tai millainen innovaatio pakottaisi muuttamaan nykyistä liiketoimintamallianne? Vastauksissa saattaa piillä markkinaläpimurron mahdollistava radikaali innovaatio.