kekseliäisyyden valjastaminen

Valjasta kekseliäisyytesi parempaan käyttöön

Tiedämme, että ympäristö, markkinat, yritykset ja ihmiset ovat jatkuvassa muutoksessa. Se ei vielä riitä, vaan meidän pitäisi myös pystyä päivittäin reagoimaan tilanteeseen. Tätä ratkomaan tulee innovaatioiden nimeen vannova Juhani Lehtonen ja ICG Innotiimin uusi Kekseliäs Ajattelu™ -konsepti.

– Erilaisissa perinteisissä aivoriihissä saadaan helposti aikaan innostavia ja villejä tuloksia, mutta olemme huomanneet, että niitä on liian usein vaikeaa viedä käytäntöön. Yritykset kaipaavat innovatiivisuutta auttavia työkaluja myös päivittäisessä liiketoiminnassa, tietää Juhani Lehtonen.

Ratkaisuksi Lehtonen on kehittänyt uuden lähestymistavan kohdata järjestelmällisesti ja tehokkaasti uudenlaista ajattelua vaativat tilanteet. Kekseliäs Ajattelu™ -konsepti yhdistää systemaattisuuden, luovuuden ja modernit työskentelymenetelmät käytännönläheisellä ja ainutlaatuisella tavalla.

Juhanin mukaan jokainen meistä kohtaa työssään tilanteita, joissa kekseliäisyydestä olisi apua. Kun rutiinit vievät suurimman osan työajasta ei kekseliäisyyttä välttämättä osaa edes kaivata. Uusien haasteiden edessä siitä on kuitenkin aina hyötyä.

– Tarvittavaa muutosta ei saa aikaan, jos jumiudutaan toimimaan ja ajattelemaan vanhalla tavalla. Pahimmassa tapauksessa välttämätöntä uutta ratkaisua ongelmiin ei löydetä ja yritys joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, hän summaa.

Kekseliäs Ajattelu™ hyödyntää uudella tavalla vanhoja resursseja

– Valitettavan usein ideariihet ja innovointi vievät yritykseltä fokusta liikaa pois jo olemassa olevista mahdollisuuksista. Uusi lähestymistapa poistaa nämä haasteet, koska tavoitteena ei ole keksiä liiketoiminta-alueita tai villejä tapoja tehdä asioita, Lehtonen kuvailee.

Kun Kekseliäs Ajattelu™ -metodologiassa ratkaistaan ongelma tai luodaan uusi ratkaisu, pyritään käyttämään vain sellaisia resursseja, jotka ovat olemassa itse tuotteessa tai järjestelmässä. Tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä.

– Me ikään kuin suljemme pois ulkopuolisen maailman tuotteen tai palvelun ympäriltä. Kun käytämme idean luomiseen resursseja omien mahdollisuuksiemme rajojen sisällä, on ajatus yleensä luova. Ja mikä tärkeintä; hyvin usein myös helpommin toteutettavissa, Lehtonen lataa.

Hän myöntää, että ajatus saattaa kuulostaa aluksi hieman oudolta. Usein ajatellaan, että on päästävä ulos nykyisestä ympäristöstä tai viitekehyksestä, jotta voidaan luoda jotain uutta. Perinteiset luovuus- ja innovaatiomenetelmät käyttävät satunnaisia ärsykkeitä, jotka vievät ideoinnin suljetun maailman ulkopuolelle, kun itse asiassa pitäisi tehdä päinvastoin.

Kannattavimmat uudistukset kumpuavat kekseliäisyydestä

Miten voi maksimoida uuden lähestymistavan hyödyt? Mitä uutta Kekseliäs Ajattelu™ tuo organisaatioon? Juhanilla on vastaus kristallinkirkkaana mielessä.

– Suurin etu tässä lähestymistavassa on uusien ideoiden toteutettavuus. Ideat on helppo viedä käytäntöön, koska ratkaisu hyödyntää olemassa olevia resursseja. Uudistuminen voi liittyä yksittäisen työntekijän oman toiminnan uudistamiseen. Ja ihan päivittäisen toiminnan kekseliäisyydestä kannattavimmat uudistukset kumpuavatkin.

ICG Innotiimi sai paluumuuttajan, kun Juhani Lehtonen palasi kahdeksan vuoden jälkeen tuttuun joukkoon. Välivuodet Start up -yrittäjänä antoivat lisää perspektiiviä liiketoiminnan kehittämiseen. Hän, jos kuka, on oikea henkilö kekseliäisyyden sanansaattajaksi, sillä Juhanin oma motto on “Lyhyttä elämää ei kannata tuhlata tylsistymiseen”

Ota yhteyttä!