Organisaatiossa vallitseva kulttuuri ja työilmapiiri heijastuvat aina suoraan asiakkaalle. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on tärkein onnistuneen asiakaskokemuksen tekijä. Ilman erinomaista henkilöstökokemusta ei voi myöskään syntyä loistavaa asiakaskokemusta. Tulokset ja tuottavuus paranevat, kun henkilöstö saadaan innostumaan hyvällä johtamisella.