Esimiehen roolissa on usein haasteellista päästää irti operatiivisesta tekemisestä. Arkea leimaa kiire, jolloin huomion vangitsevat rutiinien pyörittäminen ja asetettuihin tavoitteisiin pyrkiminen. Monen yrityksen tahtotilassa olisi käyttää 75–80 prosenttia esimiesten työajasta ihmisten johtamiseen. Todellisuus on kuitenkin useimmiten vain alle kymmenesosa siitä.