Disruptiot pirstovat vakiintuneita toimintamalleja ja haastavat hitaasti uuteen sopeutuvia toimijoita. Samalla ne luovat uutta ja auttavat ennakoimaan muutosta. Kerromme 9 vinkkiä menetelmistä, joilla voit uudistaa ja radikalisoida oman yrityksesi innovointia. Valjasta disruptio luomaan uusi menestysinnovaatio!