Miten tuotat nopeasti innovaatioita rajatuilla resursseilla? Kohdista motivoituneiden tekijöiden energia rajattuun haasteeseen ja luo puitteet organisaatiorajojen yli tapahtuvalle kehittämiselle. Aseta tavoitteet riittävän korkealle ja hyödynnä Innotiimi-ICG:n mallit nopeiden innovointiprojektien toteuttamiselle.

Onko innovaatioprosessin alkupää toivottoman hidas? Tarvitaanko radikaaleille ideoille oma kiihdytyskaista? Nopeiden innovointiprojektien tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja edetä ketterästi ideoista konsepteihin, prototyyppeihin ja kehittämisen kautta markkinoille.

Innovation Accelerator -ohjelma

Innovation Accelerator -ohjelma käynnistyy ideakilpailulla, etenee intensiivisen Innovation Boot Camp -työpajan ja ratkaisukonseptien kypsyttelyn kautta projektiehdotusten valintaan. Tavoitteena on tuottaa innovaatioprosessin alkupäähän nopeasti innovatiivisia ratkaisuja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi.

Innovatiiviset ratkaisut konkretisoidaan mahdollisimman pitkälle ketterien kehitystiimien ja määrämittaisten projektien avulla ilman byrokratian hidasteita. Lopputuloksena syntyy esim. prototyyppi, pilotti tai nykytarjoaman disruptoiva ratkaisukuvaus. Lataa esite, ja lue lisää Innovation Accelerator -ohjelmastamme.

Lue lisää, miten Kiilto kurvasi avullamme ideoiden kiihdytyskaistalle!

InnoSprint – Design Sprint suomalaiseen toimintaympäristöön

InnoSprint tarttuu konkreettiseen kehityshaasteeseen viikon mittaisella sprintillä. InnoSprint kulminoituu ratkaisun asiakastestaukseen, joka validoi kehitystyön tulokset ja antaa tietoa jatkokehittämisen tueksi. InnoSprint on äärimmäisen nopea malli edetä kehityshaasteesta konkreettiseen lopputulokseen. Olemme kehittäneet InnoSprintin sopivaksi suomalaiseen toimintaympäristöön. Lähtökohtana on Google Venturesin Design Sprint -toimintatapa. Lataa esite, ja lue lisää InnoSprint -mallistamme.

Konkreettisia tuloksia nopeasti

Konkreettisia tuloksia syntyy nopeasti, kun resurssit on kohdistettu rajattuun kehityshaasteeseen. Innovointiprojektissa tiimit kehittävät ideoista innovatiivisia konsepteja ja prototyyppejä, varmistavat ratkaisujen liiketoimintahyödyn ja rakentavat suunnitelman ketterälle kehitysprojektille päätöksentekoa varten. Ketterässä innovoinnissa tekemisen lähtökohtana ovat asiakkaat ja tavoite tuottaa liiketoiminnallisesti kestäviä, uusia, radikaalejakin ratkaisuja.

Nopeisiin innovointiprojekteihin osallistuneet saavat ainutlaatuisen kokemuksen innovatiivisesta ja tehokkaasta tiimityöskentelystä. Näiden kokemusten kautta organisaation innovaatiokulttuuri vahvistuu ja henkilöstön motivaatio osallistua organisaation uudistamiseen kasvaa.

Olemme kumppanisi…