Tässä kesän kynnyksellä on hyvä reflektoida ja tehdä välitilinpäätöstä oppimisesta, aiheena muutosjohtaminen ja muutosjohtajuus.