Muutos on mahdollisuus parempaan ja uuden oppimiseen, mutta samalla konkreettinen mittari organisaation kyvylle sitouttaa ja innostaa. Autamme organisaatiotasi suunnittelemaan ja toteuttamaan osallistavan ja sitouttavan muutosohjelman. Kokemuksemme ja työkalujemme avulla ohjaat ihmisten energian tahmaavasta muutoskitkasta yhteiseksi haluksi saavuttaa jotain parempaa.

Osallista enemmändelegoi vähemmän 

Vanhan viisauden mukaan elefantti kannattaa syödä pienissä paloissa. Samoin suuret muutokset kannattaa jakaa sopivan kokoisiksi annoksiksi.

Muutosohjelman tiekarttamallissa määrittelemme yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa halutun johtamis- ja toimintakulttuurin. Tiekartta sisältää seuraavat osa-alueet:

  • Muutoksen ohjaus, suunnittelu ja toteutus
  • Muutosviestintä ja -kommunikointi
  • Oppimisen ja osaamisen kehittäminen
  • Käsittelyn foorumit
  • Tulosten ja aikaansaannosten varmistaminen ja arvioinnit

Kommunikoi enemmäntiedota vähemmän 

Muutoshankkeeseen sitoutuminen vaatii oikeanlaista ja oikein suunnattua viestintää. Organisaatio on saatava keskustelemaan muutoshankkeesta. Tämä vaatii kaksisuuntaista viestintää, muutoksen käsittelyn foorumeitaAutamme valjastamaan muutosvastarinnan muutosta tukevaksi voimaksi. 

Olemme kumppanisi…