14 periaatetta, jotka edistävät prosessijohtamisen muutoksessa onnistumista

Prosessijohtamiseen liittyy merkittävä johtamisen ja toiminnan kulttuurinen siirtymä. Joka tapauksessa tapahtuu jotain… Johtajuus on sitä, että jotain tapahtuu eri lailla. Prosessijohtaminen on ensisijaisesti parantamisen johtamista. Voimme mieltää muutoksen ja parantamisen henkilökohtaisena oppimisprosessina. Muutosjohtaminen on tuon oppimisprosessin organisointia.

Rahaa toiminnan pyörittämiseen voi saada joko omistajilta tai asiakkailta… ehkä joskus yhteiskunnalta avustuksina. Parhaimmillaan me parannamme asiakkaalle arvon luontia, joka johtaa kasvuun ja kannattavuuteen. Nämä muutosjohtamisen periaatteet itsessään eivät ole jossain tietyssä järjestyksessä, vaan niihin kannattaa aika-ajoin palata, kun prosessihanke etenee uusiin vaiheisiin. Vielä mieliin palautuksena muutama sana prosessijohtamisen siirtymän päävaiheista… 1) Aluksi nykytoiminnan tarkastelua ja prosessiajatteluun perehtyminen 2) prosessiarkkitehtuurin luonti 3) prosessien mallintaminen 4) Prosessien vakiinnuttaminen ja parannukset 5) Suorituskyvyn parantaminen, oppiminen ja innovaatiot.

Tässä 14 vinkkiä onnistuneeseen muutosjohtamiseen