Kokeileva kehittäminen ja kokeilut ovat nousseet innovaatiotoiminnan uudeksi ”ismiksi”.