Kokeileva kehittäminen pohjautuu vahvasti moniin perinteisiin kehittämistapoihin, esim. innovaatiojohtamiseen, asiakaslähtöiseen kehittämiseen, palvelumuotoiluun, SCRUM viitekehykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun.