/ Osa 2: Kolme lähestymistapaa muutokseen
Toimintaympäristön muutosnopeus ja kompleksisuuden lisääntyminen vaativat organisaatioilta kykyä sopeutua ja uudistua. Vanhojen mallien kadotessa syntyy samalla uusia mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa tarvitaan erityisesti kykyä oppia kokemuksista ja jatkuvaa parantamista. Kysymys ei ole yksittäisen teknisen menetelmän kuten tekoälyn hallinnasta. Muutos on luonteeltaan kulttuurinen ja nopeat syövät hitaat.