Johtajan työ on nopeassa muutoksessa. Sen vauhdittajia ovat uudet työkalut, prosessit, mobiiliyhteydet, tekoäly sekä sosiaalinen ja perinteinen media. Isossa kuvassa taloudellisista ja poliittisista voimista kertovat fuusiot sekä niin kansakuntien kuin yhtiöidenkin tasolla tapahtuvat pilkkomiset ja rakennemuutokset. Ne tarjoavat johtajille sekä mahdollisuuksia että ansoja.