Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – paljon puhetta, vähän villoja

Termi ”inhimilliset tekijät” on tullut entistä enemmän turvallisuudesta käytävään keskusteluun. Keskusteluun kyllä, mutta jääkö tämä vain keskustelun asteelle? Tunnistetaanko inhmilliset ja organisatoriset tekijät käytännön (työ)elämässä? Tutkimusten mukaan jopa 90% onnettomuuksista, tapaturmista ja turvallisuuspoikkeamista johtuu inhimillisistä tekijöistä.