Innovaatioprosessi

Innovaatioprosessin kehittäminen – johda ja sujuvoita ideoiden tietä markkinaan

Innovaatioprosessi on yrityksen liiketoimintaprosessi, jolla on keskeinen strateginen merkitys. Kattavasti mallinnettu innovaatioprosessi kasvattaa uusien tuotteiden ja palveluiden asiakasarvoa ja nopeuttaa kehityssyklejä merkittävästi.  

Innovaatioprosessi aktivoi koko organisaation ajamaan ideaa markkinaan

Innovaatioprosessilla tarkoitamme organisaation jäsenneltyä toimintamallia tuottaa ja kaupallistaa uusia ideoita, uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien muodossa.  

Tarkoituksena on kyetä jatkuvasti tuomaan uusia innovaatioita markkinoille hyödyntämällä systemaattista, asiakas- ja liiketoimintalähtöistä lähestymistapaa kehittämiseen. Hyvin muotoiltu innovaatioprosessi aktivoi koko organisaation luomaan voittavia uusia ideoita ja ajamaan niitä yhdessä markkinoille 

Innovaatioprosessi etenee tyypillisesti seuraavalla tavalla: 

1. Laaditaan innovaatiostrategia ja –tiekartta.
2. Tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -alueita
3.
Tuotetaan ja kerätään aktiivisesti uusia ideoita monista eri lähteistä
4. Valitaan parhaat ideat jatkokehitykseen, jossa ideasta jalostetaan konsepti.
5. Muodostetaan liiketoimintasuunnitelma ja projektiehdotus johdolle.
6. Toteutetaan idean kaupallistamisprojekti (mm. tekninen suunnittelu, markkinointi- ja myyntivalmistelut, toimitusketjujen ylösajo).
7. Lanseerataan uusi ratkaisu markkinoille 

Onnistuminen vaatii yhteistyötä. Kyseessä ei suinkaan ole tuotekehitysosaston sisäinen tapa toimia vaan yhteistoiminnallinen ”end-to-end” liiketoimintaprosessi, joka kattaa kaikki tarvittavat organisatoriset toiminnot. 

Innotiimi-ICG ohjaamaan innovaatioprosessin kehittäminen

Ohjaamme innovaatioprosessin kehittämisen ja huolehdimme, että toimintamalli sopii tarpeeseen ja sisältää tarvittavat osa-alueet. Tyypillinen toteutus on 3 – 4 työpajan sarja, joiden pohjalta ydinryhmä mallintaa ja hyväksyttää innovaatioprosessin kuvauksen. 

Innovaatioprosessi saa kauttamme täsmällisen muodon ja merkityksen. Hyödynnämme innovaatioprosessien kuvaamisessa jäsenneltyä prosessijohtamisen viitekehystä, jotta kuvaus kantautuu arkeen asti ja ratkoo tekemisen perushaasteet. 


Prosessikuvauksen pääsisältöjä: 

 • Mistä prosessi alkaa, mihin se päättyy? 
 • Ketkä ovat prosessin asiakkaat ja mitkä ovat heidän keskeiset vaatimuksensa? 
 • Mikä on prosessin tavoite ja sovellusalue? 
 • Miten prosessin suorituskykyä arvioidaan ja mitataan? 
 • Mitä tietoa prosessi tarvitsee (syötteet) ja mitä tietoa prosessi synnyttää (tuotokset)? 
 • Mitkä ovat prosessin päävaiheet ja -tehtävät? 
 • Mitä prosessirooleja suoritukseen tarvitaan? 
 • Miten prosessi etenee? Kuka tekee mitä, missä vaiheessa, miten, miksi? 
 • Mitä lisäohjeita, työkaluja, menetelmiä, osaamisia ja tietojärjestelmiä prosessiin liittyy? 

Olemme kumppanisi… 

Ota yhteyttä ja sovitaan lyhyt Teams aiheeseen liittyen!

  Tai soita: Matti Perttula +358 50 584 6850