digitaalinen innovointi

Pysyvää kilpailuetua strategisella innovaatiojohtamisella

Toimiva innovaatiojohtamismalli kohdistaa kehitysresurssit oikeisiin asioihin, tuo strategista ohjattavuutta ja sujuvoittaa ideoiden tietä markkinaan.

Innovaatiotoiminnan tulee olla jatkuvaa, tavoitteellista ja strategiasta johdettua

Innovaatiojohtamisen perusajatus on, että uusien tuotteiden ja palveluiden ideointi ja kaupallistaminen ei ole sattumankauppaa tai kertaluonteista. Kyse on kasvumoottorista, joka tulisi nähdä strategisesti keskeisenä liiketoimintaprosessina. Toimiva innovaatiojohtamisen malli tuottaa organisaatiolle merkittävää strategista ja taloudellista hyötyä. 

Innovaatiojohtamismalli on monikerroksinen systeemi

Innovaatiojohtamisen malli pitää sisällään kolme kerrosta: strategia, ohjaus ja toiminta: 

1. Innovaatiostrategia kohdistaa TKI-resurssit yritysstrategian mukaisiin konseptikehitys- ja kaupallistamisprojekteihin.
2. Ohjaus viittaa jatkuvatoimiseen ideoiden ja projektien priorisointiin ja resurssijohtamiseen, jota tyypillisesti hallinnoidaan salkunhallinta- ja Stage-Gate-mallin mukaisesti.
3. Toiminnalla tarkoitamme itse innovaatioprosessia, siihen liittyviä vakiintuneita rooleja, tehtäviä, työkaluja ja menetelmiä. 

Mallin kruunaa jatkuvan parantamisen periaate, joka sisältää innovaatiotoiminnan arvioinnin, mittaamisen ja kehittämisen. 


Mitä innovaatiojohtamismalli sisältää? 

 • Innovaatiotoiminnan linkittäminen yritysstrategiaan 
 • Innovaatiostrategian ja -tiekarttojen laatiminen 
 • Innovaatioiden yhdistäminen ratkaisujen elinkaaren hallintaan 
 • Organisointi, sisäinen ja ulkoinen (verkostot ja kumppanit) 
 • Innovaatioprosessin kehittäminen 
 • Idea- ja kehitysprojektiportfolion hallinta 
 • Projektijohtamisen ja työkuormanhallinnan käytännöt 
 • Innovointitaitojen ja -valmiuksien kehittäminen 
 • Innovaatiota tukevan toimintakulttuurin luominen 
 • Suorituskyvyn ja tuloksellisuuden mittaaminen, jatkuva parantaminen 

ICG Innotiimi kumppaninasi innovaatiojohtamismallin kehittämiseen

Olemme jo kolmen vuosikymmenen ajan auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan innovaatiotoiminnan haasteet uusiksi menestystarinoiksi. Tuemme organisaatiotasi rakentamaan käytännön läheisen ja toimivan innovaatiojohtamismallin. Tuomme käyttöösi Best Practice -viitekehykset ja pitkäaikaisen kokemuksemme innovaatiotoiminnan kehittämisestä.  

Olemme kumppanisi… 

1 Johtamismallin muotoilu

Muotoilemme organisaatiosi strategiseen tilanteeseen soveltuvan systeemisen johtamismallin.

2 Toimivat käytännöt

Johtamismalli käytännöllistetään toimivilla menetelmillä, työkaluilla ja osaamisen kehittämisellä.

3 Toimeenpano

Tuemme johtamismallin käytäntöön viennissä, tavoitteellisella muutosjohtamisen viitekehyksellä.

Ota yhteyttä ja sovitaan lyhyt Teams aiheeseen liittyen!

  Tai soita: Matti Perttula +358 50 584 6850