Prosessi-johtamisen asiantuntija Kai Laamanen

Laamanen_feature_1

Kehittäminen ja kokeilut keskiössä

Kai Laamanen on auttanut kehittämään eri toimialojen organisaatioita jo kolmen vuosikymmenen ajan. Kai on sielultaan ikuinen kehittäjä, joka haluaa auttaa organisaatioita löytämään oman ainutlaatuisen tavan menestyä ja luoda arvoa asiakkailleen. 

Valmentajana, sparraajana ja kehittäjänä Kain fokuksessa ovat muun muassa prosessijohtaminen,suorituskyvyn johtaminen, muutosjohtaminen ja toiminnan ketterä kehittäminen. Hän on kouluttanut tuhansia ihmisiä ja ollut mukana kehittämässä 70 organisaation toimintaa. Käytännön työn lisäksi Kai on myös kirjoittanut organisaation kehittämisestä 14 kirjaa.

Opi ymmärtämään arvonluontia – kuvaa organisaation toiminta prosesseilla

Kai innostui prosesseista jo 1980-luvulla työskennellessään Outokummussa liiketoiminnan kehittäjänä. Prosessiajattelun perusidea on yksinkertainen: Miten jalostamme syötteet tuotoksiksi? (=input -> temput -> output).  Liikkeenjohdon kannalta on keskeistä ymmärtää, mikä luo arvoa asiakkaalle ja keskittyä johtamisessa tuon arvoa luovan toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

”Pitkällä tähtäimellä ainoa tapa menestyä on luoda arvoa asiakkaalle. Ilman sitä noutaja tulee kaikille organisaatioille, niin yksityisille kuin julkisille. Strategista on, millaiseen arvon luontiin organisaatio keskittyy.”

Kain havainto on, että yllättävän monessa organisaatiossa ei ole tunnistettu arvoa luovaa toimintaa. Helpoin tapa ymmärtää arvonluontia on kuvata asiakkaan toiminta prosessina. Lähtökohtana on, että kaikki arvo luodaan asiakkaan prosessissa.

”Jos haluamme kehittää esimerkiksi myyntiä, niin aloitamme kehittämisen tutkimalla, miten asiakkaamme ostavat ja käyttävät organisaatiomme tarjoamia palveluita. 1) Kuka on asiakas? 2) Mitä hän tavoittelee? 3) Millä prosesseilla hän pyrkii omiin tavoitteisiinsa? ja 4) Miten voimme auttaa häntä tässä?”

Organisaation kehittämiskyvykkyys on kriittistä – paranna jatkuvasti

Ainoa pysyvä kilpailuetu on kyky kehittää, oppia ja innovoida nopeammin kuin muut. Useimmiten riittää, kun organisaatiossa tehdään pientä toiminnan parantamista jatkuvasti – mutta joskus voi olla tarvetta tehdä jotain merkittävästi uudella tavalla. Ulkopuolisesta valmentajasta on tässä apua: hän voi haastaa organisaation ajattelua kulttuurisen kuplan ulkopuolelta ja ihmetellä ääneen organisaatiolle itselleen ns. sokeita pisteitä.

”Näen työssäni paljon sitä, että organisaatiossa on jo kehitetty paljon asioita, mutta tuloksia ei ole tullut. Minun tulkintani tästä on, että kehittäminen on ollut ongelmalähtöistä ja kohdistunut huonolla tavalla. Kehittämisessä kannattaa keskittyä siihen, mikä on kriittistä arvon luonnin ja menestymisen kannalta.”

Tiivistetysti kehittämisessä on kyse siitä, että tunnistetaan ja asetetaan menestymisen kannalta tärkeitä haasteita ja pyydetään organisaation jäseniä ratkaisemaan ne tekemällä pienimuotoisia kokeita, joilla nähdään mikä toimii ja mikä ei. Tärkeää on yhteistyö, joka perustuu ymmärtämiseen tähtäävään dialogiin tai innovaatiota tavoittelevaan luovaan dialogiin.

”Emme pyydä ihmisiä tekemään enemmän tai tehokkaammin vaan tekemään eri tavalla. Jos uusi tapa toimia sopii muuttuneisiin olosuhteisiin, voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Kehittämisen tärkeänä päämääränä on luoda organisaatioon jatkuvan parantamisen kulttuuri.”

Jatketaanko keskustelua? Vaihdan mielelläni ajatuksia prosessijohtamisesta, suorituskyvyn johtamisesta, muutosjohtamisesta ja ketterästä kehittämisestä. Ota rohkeasti yhteyttä ja autan sinua kehittämään organisaatiotasi.

kai.laamanen@integratedconsulting.fi
linkedin.com/in/kai-laamanen-9133846

Ota yhteyttä Kaihin!