”Olemme tehneet Elisassa jo pitkään systemaattista työtä asiakokemuksen ja laadun parantamiseksi. Tehtävässäni vastaan prosessinomistajana toiminnan parantamisen suorituskyvystä ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisestä. Meillä kehittäminen on kuitenkin jokaisen elisalaisen asia – laatua ei voi ulkoistaa.”
Elina Laveran, kehitysjohtaja, Elisa Oyj

Jatkuva parantaminen on erinomaisuuden ja laadun parantamisen ydin.

Jatkuva parantaminen on erinomaisuuden ja laadun parantamisen ydin. Meillä on siihen kaksi eri näkökulmaa:

  1. On tärkeää kehittää kykyämme ratkaista ongelmia ja löytää niiden oikeat juurisyyt.
  2. Panostamme systemaattiseen kokeilemiseen, oppimiseen ja sitä kautta tavoitteelliseen parantamiseen.

Olemme valinneet yhdeksi jatkuvan parantamisen malleista Toyota Katan, joka antaa meille systemaattisen viitekehyksen.

Kokeilemalla ja oppimalla saavutetaan parhaat kehittämisen tulokset

Oleellisinta toiminnan parantamisessa on syklisyys. Saavutamme parhaat kehittämisen tulokset, kun etenemme askel askeleelta kokeillen ja oppien. Tavoite pysyy samana, mutta matka maaliin voi kulkea monenkin mutkan kautta. Tärkeää on myös heti alusta lähtien toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa, kuulla palautetta ja parantaa koko ajan myös kehittämisen aikana.

Tavoite pysyy samana, mutta matka maaliin voi kulkea monenkin mutkan kautta.

Haasteellisinta prosessissa on systematiikan säilyttäminen, etenkin jos on paljon samanaikaisia asioita meneillään. Silloin on inhimillistä yrittää oikaista ja jättää jokin vaihe tekemättä. Tästä syystä tuemme tiimien onnistumista valmentamalla päivittäisjohtamisen parhaita käytäntöjä.

Mittaamalla arvioidaan jatkuvaa oppimista

Tulosten arviointiin tarvitaan etukäteen asetetut mittarit: pelkkä maaliin pääsy ei riitä. Haluamme myös ymmärtää, saavutimmeko sen mitä lähdimme tavoittelemaan. Paransimmeko vai muutuimmeko vain toisenlaisiksi?

Sinne tänne poukkoilevilla kokeiluilla ei saavuta mitään. Ainoastaan kokeiluista oppimisella ja jatkuvalla parantamisella voi saada aikaan muutosta – sieltä lähtee organisaation arjessa jatkuva oppiminen.

Innotiimi-ICG:n konsultti Kai Laamanen on kulkenut Elisan rinnalla jo vuosia. Hän on valmentanut Elisalla eri henkilöstöryhmiä ja ollut juurruttamassa meille prosessijohtamisen käytäntöjä.

Haluatko kuulla lisää, miten ketterän kehittämisen menetelmällä organisaatio voi parantaa arjen toimintaa jo sadassa päivässä? Autamme nopeiden tulosten ja jatkuvan parantamisen kautta kääntämään liiketoimintanne suunnan kohti erinomaisuutta.