Elina Laveran, kehitysjohtaja, Elisa Oyj

”Olemme tehneet Elisassa jo pitkään systemaattista työtä asiakokemuksen ja laadun parantamiseksi. Tehtävässäni vastaan prosessinomistajana toiminnan parantamisen suorituskyvystä ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisestä. Meillä kehittäminen on kuitenkin jokaisen elisalaisen asia – laatua ei voi ulkoistaa.

Jatkuva parantaminen on erinomaisuuden ja laadun parantamisen ydin. Meillä on siihen kaksi eri näkökulmaa:

  1. On tärkeää kehittää kykyämme ratkaista ongelmia ja löytää niiden oikeat juurisyyt
  2. Haluamme panostaa systemaattiseen kokeilemiseen, oppimiseen ja sitä kautta tavoitteelliseen parantamiseen

Olemme valinneet yhdeksi jatkuvan parantamisen malleista Katan, joka antaa meille systemaattisen viitekehyksen. Opettelemme parhaillaan Katan käyttöä tiimeissä ja olemme jo saavuttaneet sen avulla hyviä tuloksia.

Oleellisinta toiminnan parantamisessa on syklisyys. Saavutamme parhaat kehittämisen tulokset, kun etenemme askel askeleelta kokeillen ja oppien. Tavoite pysyy samana, mutta matka maaliin voi kulkea monenkin mutkan kautta. Tärkeää on myös heti alusta lähtien toimia yhteistyössä asiakkaan kanssa, kuulla palautetta ja parantaa koko ajan myös kehittämisen aikana.

Haasteellisinta prosessissa on systematiikan säilyttäminen, etenkin kun on paljon samanaikaisia asioita meneillään. Silloin on inhimillistä yrittää oikaista ja jättää jokin vaihe tekemättä. Tästä syystä tuemme tiimien onnistumista valmentamalla päivittäisjohtamisen parhaita käytäntöjä.

Tulosten arviointiin tarvitaan etukäteen asetetut mittarit. Meille ei riitä pelkästään pääsy maaliin. Haluamme myös ymmärtää saavutimmeko ne hyödyt, joita lähdimme tavoittelemaan. Paransimmeko, vai muutuimmeko vain toisenlaisiksi. Täytyy ymmärtää, että pelkästään sinne tänne kokeilu ei tuo mitään vaan se, että niistä opitaan ja koko ajan parannetaan. Sieltä lähtee organisaation arjessa jatkuva oppiminen.

Innotiimi-ICG:n konsultti Kai Laamanen on kulkenut jo vuosia rinnalla mukana. Hän on valmentanut Elisalla eri henkilöstöryhmiä ja ollut juurruttamassa meille prosessijohtamisen käytäntöjä”.

 

Ketterän kehittämisen menetelmällä organisaatio voi parantaa arjen toimintaa jo sadassa päivässä. Ota meihin yhteyttä ja autamme nopeiden tulosten ja jatkuvan parantamisen kautta kääntämään liiketoiminnan suunnan kohti erinomaisuutta.