365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 53: Miten niin muka saat prosessijohtamisella parempia tuloksia?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi. Olemme kirjoittaneet vuoden aikana 52 blogikirjoitusta, jossa kussakin 7 vinkkiä siitä, miten saat aikaan parempia tuloksia prosessijohtamisella. 364 vinkkiä, on siis toimitettu.

Tässä tulee se 365. vinkki siitä, mihin perustuu hyvin toteutetun prosessijohtamismallin voima.

365. Luo työlle merkityksellisyys

Lähestulkoon kaikki työelämätutkimukset päätyvät johtopäätökseen, että ihmiset stressaantuvat, uupuvat, hattuuntuvat ja vaihtavat työpaikkaa- jopa uraa, jos eivät koe tekevänsä merkityksellistä työtä.

Miten sitten luoda merkitystä työlle?

Kutsumustehtävissä se on helppoa, ihminen itse kokee tekevänsä arvokasta työltä ja näkee oman roolinsa tärkeänä työyhteisössä tai jopa yhteiskunnassa.  Mitenkäs sitten me muut, joille työ ei välttämättä ole ihan kutsumustasolla?

Tayloristinen ote lähtee siitä, että pilkotaan tehtävät pieniin osatekijöihin ja vakioidaan tehtävät yksikertaisiksi tehtäviksi, joiden suoritusta sitten valvotaan tiukasti.  Haiskahtaa monen mielestä prosessikuvaukselta vai mitä?  Uus-taylorismi on tehnyt paluun seuranta-applikaatioiden muodossa ja tuntuu houkuttavat monia ”väärän tiedon”-omenapuun juurelle.  Komento- ja kontrollijärjestelmillä synnytät tottelevaisuutta et merkitystä ja esim. Amazon on joutunut selittelemään kyseenalaisia johtamis- ja seurantajärjestelmiä hälyjen saattelemana.

Ihminen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, kun:

  • Hän tietää oman roolinsa kokonaisonnistumisen kannalta. Hyvä esimerkki merkityksestä on lausahdus kuuohjelman lähetysalustan siivoojalta siitä, mitä hän on tekemässä: ”Olen lähettämässä ihmistä kuuhun”.
  • Hän ei joudu päivittäin painimaan muiden aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi tekemällä ylimääräistä tai turhauttavaa varmistustyötä ja virheiden korjaamista.
  • Hän on onnistunut omassa roolissaan ja tehtävässään, saa siitä kannustavaa palautetta sekä toisaalta myös siitä, että saa rakentavaa palautetta siitä, miten hän voi parantaa ja kehittyä omassa työssään.
  • Hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä ja kehittymään siinä.
  • Hän kokee tulleensa kohdelluksi arvostettavalla tavalla eli kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi hänelle tärkeissä asioissa.
  • Hän kokee voivansa tuoda epäkohtia ja poikkeamia esille ilman pelkoa rankaisusta tai häväistyksi tulemista eli työyhteisössä etsitään syyllisten sijaan syitä.

Kaikki aikaisemmin julkaistut vinkit liittyvät siihen, että me luomme prosessijohtamisella merkitystä: arvoa asiakkaille, olemassaolon tarkoitusta organisaatiolle ja työteon tolkkua sekä hyvää yhteistyötä prosesseissa toimiville. Kaikki vinkit löytyvät tämän sivun kautta, oivaltavia lukuhetkiä!

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.