365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 5:

Miten toteutat strategiaa prosessien kautta?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Miten toteutat strategiaa prosessien kautta?

Strategian luomisessa suunnittelu ja analyysi ottavat usein pääroolin. Strategian toteuttaminen tapahtuu kuitenkin aina toiminnan kautta.  

1 Strategia toteutuu toimintana, ja prosessit kuvaavat toimintaa. Strategian vienti käytäntöön vaatii, että ymmärrät mihin tekemisiin ja prosesseihin tarvitaan kehityspanostuksia ja muutoksia.

2 Strategian toteuttaminen tehokkaasti vaatii, että tietovirrat, päätöksenteko-oikeudet, tavoitteet ja rakenteet tukevat strategian toteuttamista. Prosessit kuvaavat tietovirtoja ja päätöksentekopisteitä ja siten auttavat tehokkaasti strategian toteutusta.

3 Strategian avulla yrityksesi raamittaa strategiakauden tavoitteet ydinprosesseille mm: asiakastyytyväisyydelle, liikevaihdolle, kannattavuudelle, toimitusvarmuudelle, tai vaikka innovatiivisuudelle. Prosessien omistajat ja prosessien suorituskyvystä vastaavat henkilöt ”linjassa” ovat niitä, joilla on päätöksentekovaltuutus  johtaa prosesseja kohti tavoitteita.

4 Strategisten liiketoimintatavoitteiden kautta prosesseille määritetään myös kehitystavoitteet suorituskykytavoitteiden lisäksi. Tavoitteiden toteutuminen on siirryttävä osaksi päivittäisjohtamisen vastuita ja toteutumista on syytä seurata jatkuvasti osana normaaleita johtamisen foorumeita.

5 Strategisten tavoitteiden toteutumisen esteille on luotava eskalointikanavat ja käsittelyfoorumit. Määritä, kuka tai ketkä päättävät toimenpiteistä, kun suorituskyky sakkaa tai kehitystavoitteita ei saavuteta.

6 Johtoryhmä ja hallitus vastaavat yrityksen strategiasta. Johtoryhmän tulee säännöllisesti katselmoida myös strategian toteutumiseen liittyvien prosessien suorituskyvyn ja kehittämisen tila.

7 Strategian päivittäminen perustuu analyyseihin ja dataan. Määritä, miten prosessien suorituskyvyn ja kehittämisen data vaikuttaa strategian päivitykseen ja saat suljetun Top-Down-Top strategialuupin.  

Miten sinä toteutat strategiaa?  

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.