365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 3:

Miten herättää johtajien kiinnostus prosessijohtamiseen?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Miten herättää johtajien kiinnostus prosessijohtamiseen?

 Ylimmän johdon kiinnostus prosessijohtamiseen herätetään tekemällä näkyväksi hyvin toteutetun prosessijohtamisen yhteydet liiketoiminnassa menestymiseen.  Seuraavassa seitsemän vinkkiä johdon herättelyyn.

1 Yrityksen tulos riippuu siitä, paljonko asiakas on valmis maksamaan yrityksen tuotteesta tai palvelusta. Jos asiakas ei koe saavansa arvoa, yrityksen tulos kärsii. Luo epätyydyttävien tulosten ja asiakasarvoluonnin puutteiden välille looginen yhteys.

2 Prosessijohtamisessa on kyse siitä, että yrityksen kaikki osaset ymmärtävät roolinsa asiakasarvon tuottamisessa ja osaavat pelata yhteen siten, että asiakasarvo saadaan maksimoitua. Tuo esille organisaatiosi toimintojen ketjut, jolla arvoa asiakkaalle tuotetaan tai ainakin pitäisi tuottaa.

3 Pysyvää kilpailuetua luodaan parantamalla, oppimalla ja innovoimalla nopeammin kuin muut alan toimijat. Tee yhteys prosesseissa tapahtuvien poikkeamien tunnistamisen ja hallinnan sekä onnistuneen kehittämisen johtamisen välillä näkyväksi.

4 Prosessijohtaminen on toiminnan jatkuvan kehittämisen johtamista, joka hyvin tehtynä tulee väistämättä johtamaan kilpailuetuun ja tehokkuuden parantumiseen. Oivalluta johtoa siitä, että kehittämisen johtaminen ei ole sankaritekoja eikä temppujohtamista vaan pitkäjänteistä tiedolla johtamista.

5 Prosessijohtaminen auttaa välttämään osaoptimointia ja keskittää resurssit asiakasarvon tuottoon. Tämä pätee organisaatiomallista riippumatta – hierarkisen tai matriisiorganisaation kontekstissa. Osoita eri organisaatioiden roolit arvonluontiprosesseissa.

6 Ylimmän johdon rooli prosessijohtamisessa on luoda edellytykset prosessijohtamisen onnistumiselle: resursoinnilla ja toteuttamalla prosessijohtamista myös omassa arjessaan. Visualisoi, miten prosessijohtaminen liittyy strategian toteutukseen, johtamisjärjestelmään ja johtamisen foorumeihin.

7 Prosessien kuvaamista ja käyttöönottoa voi edistää muualtakin kuin johtaja-asemasta, mutta prosessien johtamista voi edistää vain, jos johtajat sitoutuvat prosessien johtamiseen. Pidä johtoryhmälle prosessijohtamisen työpaja tai seminaari: ”Parempia tuloksia prosessijohtamisella”. 

Mitä muita keinoja johdon mielenkiinnon herättämiseen voisi olla? 

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.