365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 4:

Miten rakennat asiakaskeskeisen johtamismallin?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Miten rakennat asiakaskeskeisen johtamismallin?

Moni organisaatio julistaa toimivansa asiakaskeskeisesti, mutta samalla kipuilee perinteisen hierarkisen johtamismallin kanssa. Tässä muutama vinkki siihen, miten rakennat johtamismallin tukemaan asiakaskeskeistä toimintaa.

1 Tee päätös asiakasarvokeskeisestä prosessijohtamismallista ja sen hyödyntämisestä ylivoimatekijänä.

2 Toteuta prosessijohtamisosaamisen lisääminen johdossa  ja  esimieskunnassa.

3 Selvitä, mitkä ovat asiakaan prosessit ja missä kohdassa organisaatiosi toiminta liittyy asiakkaan prosesseihin esim. ”linjastossa toimivan pakkauksen toimitus taajaan tuotevaihtoja tekevään tuotantoprosessiin oikea-aikaisesti ja speksinmukaisessa laadussa”.

4 Määritä strategiassa, mitkä ovat asiakasarvon luonnin kannalta kriittiset menestystekijät kussakin toimintaprosessissa eli teidän ylivoimatekijät muihin toimijoihin nähden.

5 Määritä toimintaprosessit ja niille suorituskykymittarit tavoitteineen perustuen strategisiin ja kriittisiin menestystekijöihin.

6 Muokkaa johtamisjärjestelmää prosessien mukaisen toiminnan päivittäisjohtamisen, kehittämisen johtamisen ja muutosjohtamisen näkökulmista.

7 Arvio jatkuvasti, kuinka hyvin johtamisjärjestelmä ja johtaminen kokonaisuudessaan auttaa asiakasrajapinnassa toimivia onnistumaan täyttämään asiakkaiden ja sidosryhmien teidän tuotteille ja palveluille asettamia tarpeita ja vaatimuksia.

Mitä muita keinoja sinä olet käyttänyt? 

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.