365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 11:

Prosessijohtamisen erityispiirteitä terveydenhuollossa

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Prosessijohtamisen erityispiirteitä terveydenhuollossa

Nyt kun Sote-uudistus on ajankohtainen niin kannattaa muistaa, että terveydenhuollossa samoin kuin muilla monista palveluvaihtoehdoista koostuvilla sektoreilla prosessin virtausyksikkö on asiakas. Virtausyksikön eli asiakkaan kulku prosessissa vaihtelee asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Mitä tulisi huomioida prosessien johtamisessa?

1 Määritä, mitä prosessilla asiakkaan kannalta tavoitellaan. Tavoitellaanko asiakkaan ongelman ratkaisua, asiakkaan palvelua tietyssä ajassa vai jotain muuta?

2 Kuvaa asiakkaan mahdolliset polut prosessissa ja missä pisteissä vaihtoehtoja on useita. Tässä on hyvä ottaa mukaan myös odotusaikoja ja päätöksentekopisteitä.

3 Lainsäädäntö asettaa terveydenhuollolle omat rajansa mm. tavoiteltujen odotusaikojen osalta. Jos niihin on vaikea päästä, tutki missä vaiheissa prosessissa on viiveitä ja mistä viiveet johtuvat.

4 Terveydenhuollossa on historiallisesti ajateltu kustannusten alentamista resurssitehokkuuden kannalta. Lääkärillä pitää olla kalenteri täynnä, jotta lääkärin palkkakustannus jakaantuu mahdollisimman monelle asiakasyksikölle. Tämä näkökulma ei palvele prosessijohtamisen ideologiaa ja sitä, että asiakas tulee palveltua mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.

5 Koska asiakkaan kulku prosessissa vaihtelee, on arjen muodostuminen ja kuormittavuus myös vaihtelevaa. Tämä vaatii erityishuomiota arjen johtamiskäytäntöihin.

6 Kuvaa prosessiin osallistuvien roolit ja päätöksentekovaltuudet huolella. Miten eri roolit osallistuvat asiakkaan ohjaamiseen ja tukemiseen prosessissa?

7 Perinteisen mallin haastaminen vaatii luovuutta, kun lähdetään aidosti kuvaamaan asiakkaan kannalta prosessia. Miten saadaan prosessin aito tavoite aikaiseksi, asiakkaan ongelma ratkaistua tavoiteajassa? 

Millaisia johtamiseen liittyviä uskomuksia sinun organisaatiossasi on? 

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.