365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 10:

Liiketoimintaympäristö on rajussa muutoksessa, miten voit menestyä prosesseja kehittämällä?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Liiketoimintaympäristö on rajussa muutoksessa, miten voit menestyä prosesseja kehittämällä?

Liiketoimintaympäristö tulee koronan ja digitalisaation vauhdittamana yhä kompleksisemmaksi. Tuotteet, palvelut ja asiakkaiden halut, tottumukset ja ostokäyttäytyminen muuttuvat juuri nyt todella nopeasti. Palvelut toimitetaan digitaalisesti (esim. verotus, elokuvat…) Tuotteisiin tulee digitaalisia ominaisuuksia (esim. autot, asunnot…). Asiakkaat vertaavat tuotteita verkossa ja syntyy digitaalisia markkinapaikkoja (esim. Tori, Autojerry…). Omistaminen siirtyy pikkuhiljaa käyttöön (esim. ohjelmistot, kaupunkipyörät…)

Mikään organisaatio ei voi jäädä tämän kehityksen ulkopuolelle. Miten vastata tähän prosessijohtamisen keinoin?

1 Tutki asiakkaan ostoprosessia. Millä tavalla asiakkaat liikkuvat verkossa ja mitä he tekevät siellä?

2 Katso kilpailijoiden sivustot rutiininomaisesti läpi sopivalla rytmillä. Kopioi parhaat käytännöt.

3 Tee itsellesi digitalisaation hyödyntämiseen liittyvä strategia SWOT (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat). Digitalisaatio poistaa logistiset kustannukset. Palvelut voidaan tuottaa missä tahansa paikasta ja ajasta riippumatta.

4 Arvioi markkinoinnin, myynnin, valmistuksen, toimituksen ja asiakaspalvelun prosesseja. Millaisia muutostarpeita tai -mahdollisuuksia tunnistat? Jos huomaat jonkin olennaisen uuden toimintamahdollisuuden, sinulla on jo kiire. Kilpailijasi miettii samaa.

5 Pohdi millaisia mahdollisuuksia sinulla on analysoida asiakasdataa, josta etsit asiakkaiden ostotriggereitä (ns. bigdata analytiikka). 

6 Automatisoi prosesseissa kaikki, minkä voit. Kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Tämä yleensä vähentää kustannuksia, mutta samalla menetät elävän yhteyden asiakkaisiin ja ehkä joustavuutta. Hae organisaatiollesi sopiva balanssi.

7 Valmenna ihmiset digitalisaatioon, muokkaa prosesseja ja tietojärjestelmiä ketterällä tavalla vastaamaan jatkuvasti muuttuvia asiakkaiden toiveita (Srcum, Toyota kata, kokeilukulttuuri, Lowcode). 

Miten sinun organisaatiossasi on varauduttu digimaailmaan? 

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.