Origami,Paper,Ship,Boats,,Success,Leadership,,Strategy,Planning,Development,,Social

Vastuullisuus ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä

Vastuullisuus yrityksissä on laaja käsite ja sitä voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa on 17 eri viitekehystä, joita voi käyttää vastuullisuuden kehittämisen lähtökohtana. Valitsee yritys mitkä tahansa lähestymistavat, tarkoittaa kehittäminen aina kuitenkin muutosta ja vaatii yritykseltä kykyä innovoida.

Koska vastuullisuus ja innovaatiot kulkevat käsi-kädessä, on tärkeää organisoida yrityksessä vuoropuhelu vastuullisuudesta vastaavien sekä innovaatioista vastaavien kanssa. Vastuullisuus on mainio aihe kehittämiselle, sillä vastuullisuusinnovaatiot näkyvät usein myös tehokkuutena ja parempana liiketoimintana. Innovaatiohan tarkoittaa juuri uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien viemistä liiketoimintaan! Erilaiset innovaatiokilpailut tai innovaatiokiihdyttämöt toimivat mainioina tapoina osallistaa koko organisaatio sekä luoda ymmärrystä vastuullisuuden merkityksestä yritykselle ja työntekijöille.

Vastuullisuus koko toimitusketjun periaatteeksi

Koska koko arvoketju vaikuttaa vastuulliseen toimintaan, yritykset saattavat kokea mahdollisuutensa kehittää vastuullisuusinnovaatioita rajallisiksi. Jos esimerkiksi alihankinta, logistiikka tai tuotteen käyttö ei ole vastuullista, auttaa oma kehittäminen vain osin vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa. Siksi on tärkeää luoda myös erilaisia ympäristöjä kehittää vastuullisuutta arvoketjussa. Verkostot, jossa hyödynnetään avoimien innovaatioiden ja yrityksien sisäisten ”suljettujen” innovaatioiden parhaita puolia toimii tässä hyvin. Pelisäännöt, keskinäiset sopimukset ja toiminnan käytännön järjestely pitää sopia ennen verkostoinnovaatioihin ryhtymistä.

Innotiimillä on kymmenien vuosien kokemus innovaatioiden kehittämisestä ja verkostoinnovaatioista. Viime vuosien menestys vastuullisen liiketoiminnan johtamisen kentässä yhdistettynä perinteisiin vahvuuksiimme antaa mainiot eväät myös vastuullisuusinnovaatioiden tuomiseen yritysten päivittäiseen toimintaan.

Oletko miettinyt miten ja kenen kanssa sinä haluaisit kehittää vastuullisuutta sisäisesti tai verkostossa? Ota yhteyttä, niin keskustellaan miten Innotiimi voi auttaa!

Ota yhteyttä!