mielonen_header_2

Valmentaja syttyy asioiden monimutkaisuudesta

Organisaatioissa on aiempaa enemmän osaamista ja valmiuksia viedä asioita eteenpäin, vakuuttaa ICG Innotiimin konsultti Jari Mielonen yli parinkymmenen vuoden valmennuskokemuksellaan.

– Tämän päivän ilmiö on monimutkaisuus; entistä lyhyemmässä ajassa tapahtuu entistä enemmän. Silti muutoksessa on kysymys samoista asioista kuin ennenkin. On johdettava sekä asioita että ihmisiä, Jari toteaa.

Monissa muutoksissa mukana ollut intohimoinen kehittäjä haluaa auttaa asiakkaita tuottamaan johtamisen innovaatioita, joiden avulla he pärjäävät uudenlaisessa toimintaympäristössä. Hänestä on palkitsevaa olla mukana kehittämässä muutosprosesseja ja nähdä, kuinka uudet toimintatavat otetaan käyttöön.

Itseohjautuvuus mahdollistaa hyvän asiakaskokemuksen

Jarin mukaan organisaatioiden painopiste on jatkossa tiimien ja ihmisten tukemisessa kohti itseohjautuvampaa toimintaa. Asiantuntijuus korostuu, kun rutiineja voidaan hoitaa teknologian avulla. Esimiesten kohdalla vuorovaikutus- ja sparraustaitojen merkitys kasvaa perinteisen manageerauksen sijasta.

– Ryhmissä vuorovaikutus ja yhdessä tekemisen taidot korostuvat. Johtajuus saadaan koko organisaation käyttöön, kun tiimien jäsenet kykenevät ohjaamaan työskentelyä. Se, että asioita tapahtuu ei enää tarkoita, että paikalla on esimies.

Jari korostaa, että itseohjautuvuus ei tarkoita vapautta tehdä mitä tahansa ja milloin tahansa. Kyse on hierakkisten ja päätöksentekoa hidastavien rakenteiden korvaamisesta toiminnallisilla ja uusilla tavoilla tehdä asioita. Tästä esimerkkinä ovat end-to-end -tiimit, jotka huolehtivat asiakkaan tarpeista alusta loppuun asti. Tällöin asiakkaiden toiveet voidaan täyttää nopeasti, mikä on myös kilpailutekijä.

Jaettu johtajuus edellyttää koko ryhmältä sopeutumista

Jari on tutkinut johtajuuden muutosta ja kirjoittanut myös väitöskirjan aiheesta jaettu johtajuus tiimien johtamiskäytäntönä. Hän määrittää kaksi onnistumisen kannalta keskeistä tekijää. Tärkeintä on luoda ryhmään ilmapiiri, jossa jokainen hyväksyy, että kollega voi häntä johtaa. Lisäksi tarvitaan eri mieltä olemisen taitoa. Silloin erilaisia näkemyksiä ei tulkita ristiriitana tai ongelmana, vaan mahdollisuutena kehittyä.

– Aina on asioita, jotka eivät ole kaikkien motivaatiolistalla. Kun johtajuus ei ole kenenkään päätehtävä, se pitää uskaltaa nostaa myös palaverin asialistalle. Yhdessä sovitaan, mitä pitää johtaa ja miten sen tehdään.

Valmentajana Jarilla on käytännönläheinen kehittämisote ja hän uskoo yhdessä tekemiseen. Innotiimin kollegat ovat tärkeitä sparraajia ja oivalluttajia. Myös jokaiselta asiakkaalta oppii. Hän on todennut, että eri organisaatioiden kehitystarpeet voivat olla samantyyppisiä, mutta jokaisella ryhmällä on oma dynamiikkansa.

Ympäristön kompleksisuus lisääntyy, mutta oma lähiajan tavoite on selkeänä Jarin mielessä:

– Tyyppinä ja valmentajana olen sellainen, että minua innostavat tilanteet, jotka eivät ole helppoja. Tänä vuonna tarkoitus on osallistua kesäkuussa Jukolan viestiin. Aion juosta joukkueen avausosuuden ja selviytyä kunnialla maaliin.

Ota yhteyttä!