Toimintaympäristö haastaa organisaation reagoimaan muutoksiin yhä nopeammin. Tekemiseen kaivataan lisää joustavuutta ja jatkuvaa uudistumista. Päätökset on tehtävä reaaliaikaisesti siellä, missä asiat oikeasti tapahtuvat. On tarve toimia itseohjautuvammin. Miten valmis sinun organisaatiosi on tähän?

Lisää itseohjautuvuutta  

Jotta organisaatiosi kykenisi toimimaan ketterästi ja uudistuen, tarvitsette itseorganisoituvaa toimintaa tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä. Todennäköisesti on tarve järjestää organisaatiosi toiminta kokonaan uudelleen.

Autamme organisaatiotasi synnyttämään johtamisen innovaatioita, jotka muuttavat johtamiseen ja tekemiseen liittyviä työtapoja. Autamme muuttamaan strategista suunnittelua, tavoitteiden asettelua tai osaamisen kehittämistä itseohjautuvan toimintakulttuurin mukaiseksi. Käytännössä hajautamme valtaa ja päätöksentekoa organisaatioon tukemaan uudenlaista toimintaa.

Tuloksena uutta kyvykkyyttä

Tiimien ja esihenkilöiden näkökulmasta itseohjautuvampi toiminta synnyttää uudenlaista kyvykkyyttä.

Yhdessä kehittämisen tuloksena tiimin jäsenille syntyy taitoja ja työkaluja ohjata yhteistä työskentelyä ja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Esihenkilöiden rooli ja kyky tukea, sparrata ja haastaa tiimiensä toimintaa korostuu. Valmiudet erilaisiin johtamisen tilanteisiin vahvistuvat läpi koko organisaation. Toimintamallit juontavat juurensa jaetusta johtajuudesta, ja itsensä johtamisen taito kasvaa.

Olemme kumppanisi…