Tehdaspäällikkö Pasi Antinmaa, Nokian Renkaat:

Toteutamme parhaillamme noin 70 miljoonan euron investointisuunnitelmaa, joka nostaa Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia seuraavien kolmen vuoden aikana. Onnistumisen edellytyksenä on, että porukka kulkee samaan suuntaan ja työt tehdään turvallisesti.

Olemme panostaneet Lean-pohjaiseen toiminnan kehittämiseen sekä työturvallisuuteen jo pitkän aikaa. Näiden lisäksi halusimme panostaa ihmiskeskeisempään johtamiseen, joka yltäisi ajatuksiin ja asenteisiin asti. Meillä on ollut haasteita työturvallisuuden suhteen, ja halusimme, että työntekijät kokisivat työturvallisen toimintatavan tärkeäksi. Uskomme osallistavan johtamisen voimaan, ja halusimme tähän uusia työkaluja. Sisäisen suosittelun kautta otimme yhteyttä ICG Innotiimiin.

Juha Kontiaisen ja Pertti Helmisen osallistava työtapa tempaisi kaikki täysillä mukaan. Uskon, että valmentajien teollisella taustalla oli merkitystä. He ymmärsivät miten ihmiset tällaisessa ympäristössä toimivat, ja pystyivät uskottavasti haastamaan ajatteluamme. He iskivät pöytään esimerkkejä oikeasta elämästä, ja valmiiden vastausten sijaan esittivät oikeita kysymyksiä.

Esimiesten valmennuksissa opeteltiin tärkeitä perustaitoja: toisten kuuntelua, kysymysten esittämistä ja haastavien asioiden systemaattista ja suunniteltua käsittelyä. Esimiehet saivat työkaluja siihen, kuinka voivat erilaisissa tilanteissa luoda sellaisen turvallisen ilmapiirin, jossa osallistujat uskaltavat tuoda omia ajatuksiaan esiin sekä aidosti saada antaa panoksensa oman työnsä kehittämiseen.

Suurin oivallus yhteistyöstä on ollut se, että mukaan tarvitaan koko ketju. Kehitystä ei saada aikaan ainoastaan esimiesten työllä. Nyt esimiehillä on monipuolinen työkalupakki käytössään. Hallitsemme työkalut, joilla saadaan ihmiset osallistumaan. Lisäksi meillä on haastavia tilanteita varten suunniteltuja käsikirjoituksia, joita olemme kylmäharjoitelleet porukalla. Ihmiset osaavat ja uskaltavat puuttua, ja he pääsevät osallistumaan työn ja toiminnan kehittämiseen.

Tulokset puhukoot puolestaan. Työturvallisuus on parantunut kautta linjan, ja tapaturmataajuus on parantunut huikeat 90 prosenttia. Turvallisuushavainnot ovat kolminkertaistuneet ja työtyytyväisyyden kehitys on positiivista. Kaikki tämä kertautuu eteenpäin: tuottavuus on kasvanut huomattavasti, ja laatukustannukset ovat pienentyneet noin 40 prosenttia. Hyvän kehityksen takana on se, että koko porukka on matkalla samoihin tavoitteisiin. Juhalla ja Pertillä on ollut tässä merkittävä rooli. Hyvä yhteistyö jatkuu edelleen.