Uusi työkalu turvallisuus- kult­tuurin kartoitukseen

Safety 500x500

Pystyäksemme kehittämään turvallisuuskulttuuria paremmaksi ja erityisesti kohdistamaan kehittämistoimenpiteet kriittisimpiin kohtiin, pitää ensin tuntea lähtökohdat. Siihen tarvitaan keinoja kartoittaa nykytila. Ratkaisuna tähän ICG Innotiimi on tuonut markkinoille uuden työkalun turvallisuuskulttuurin arviointiin.

Hyvä organisaation (työ)turvallisuuskulttuuri koostuu monista tekijöistä. Kulttuurin näkyvä, selvästi havaittava puoli käsittää muiden muassa kone- ja laiteturvallisuuden, tilojen toimivuuden, järjestyksen ja siisteyden, turvallisuusjohtamisen kuvatut järjestelmät, ohjeistukset ja pelisäännöt sekä viime kädessä ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen. Näkymätöntä ja samalla vaikeammin muutettavaa puolta edustavat puolestaan organisaation ja siellä toimivien ihmisten suhtautuminen, asenteet, ajattelumallit sekä perusoletukset ja uskomukset.

Uusi työkalu auttaa arvioimaan turvallisuuskulttuurin lähtötilanteen

Pystyäksemme kehittämään turvallisuuskulttuuria pysyvästi paremmaksi, pitää näkymättömätkin tekijät tunnistaa, tehdä näkyviksi ja osata muuttaa niitä. Kokemuksemme mukaan juuri nämä edellä mainitut tekijät ja niihin vaikuttaminen muodostuvat haasteeksi pyrittäessä ennakoivaan, välittävään ja jatkuvasti oppivaan turvallisuuskulttuuriin.

Voidaksemme entistä paremmin auttaa organisaatioita ja siellä jokaista ihmistä yhä tiedostavampaan ja turvallisempaan toimintaan, olemme tuoneet markkinoille uuden turvallisuuskulttuurin nykytilan kartoitustyökalun. Sen avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa oman organisaation, osaston tai tiimin turvallisuuskulttuurin lähtötilanne. Näin myös kehittämisen painopiste osataan paremmin suunnata oleellisiin tekijöihin.

Tutustu ICG Innotiimin turvallisuuskulttuurin kartoitukseen tästä!