blake-wisz-GFrBMipOd_E-unsplash

Uudista tarjoomasi – paranna kannattavuutta!

Asiakasarvoa luova tarjooma on kannattavuuden perusta. Se mikä luo asiakasarvoa muuttuu kuitenkin koko ajan, koska asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat. Siksi on tärkeää aika ajoin tarkistaa palvelutarjooman asiakasarvo. Tunnista uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitä uusia arvoa luovia palveluita. Näin kasvatat tarjoomasi kannattavuutta ja kehität liiketoimintaasi.

Mitä kuuluu tarjooman kehittämiseen?

Arvolupaus on keskeisin tarjooman elementti. Tuotteilla ja palveluilla tulee olla selvä fokus, ja sen tulee vastata asiakastarpeisiin. Arvolupaus ei kuitenkaan riitä kannattavaan liiketoimintaan. Lisäksi pitää laittaa kuntoon palvelu- ja tuoterakenne, myynnin ja tuotannon prosessit, ja muut liiketoimintamallin keskeiset osa-alueet. Näidenkin tulee vastata asiakastarpeisiin ja tukea yrityksen menestystä kilpailluilla markkinoilla.

Keskeisiä elementtejä kehitystyössä ovat: liiketoimintastrategia, innovoinnin strategiat, prosessi ja johtaminen sekä tarjooman uudistuksien jatkuvan kaupallistamisen prosessit.

Tarjooman kehittämisen tehtävät ja haasteet

Tarjooman kehittämisessä törmätään usein tyypillisiin ongelmiin. Miten vastaisit näihin kysymyksiin?

1 Tiedätkö, miten toimintaympäristösi on muuttunut?
2 Tiedätkö, miten asiakkaittesi tarpeet ovat muuttuneet?
3 Tiedätkö, onko palvelutarjoomasi ajankohtainen?

Tyypillinen ongelma on, että liiketoimintaa pyöritetään automaattiohjauksella, ja toimintaympäristö muuttuu vähitellen tutkan alla. Ajan mittaan yritys ajautuu sivuraiteelle vanhentuneen tarjooman kanssa. Keskeinen teesimme on, että muutos on jatkuvaa ja se vaikuttaa tarjoomasi kannattavuuteen. Siksi on tärkeää päivittää tarjooman lähtötiedot säännöllisesti ja kehittää tarjoomaa tarpeen mukaan.

Entä miten arvioit kyvykkyyttäsi kehittää tarjoomaa?

4 Tunnistatko, mitä kaikkea kehität, kun kehität tarjoomaa?
5 Kehitättekö systemaattisen prosessin ja työkalujen avulla?
6 Johdatteko, organisoitteko ja resursoitteko tarjooman kehittämistä systemaattisesti?
7 Ohjaako strategia tarjooman kehittämistä?

Tyypillinen haaste tarjooman kehittämisessä on poukkoilu ja näköalattomuus. Kehittämistä ei ohjaa strategia, vaan spontaanit ideat, joita kehitellään neukkareissa, eikä asiakkaiden kanssa. Usein kehittäminen myös kohdistuu yhä uusien ominaisuuksien kehittelyyn jollekin tuotteelle tai tuotannollisten ja teknisten ongelmien ratkaisuun sen sijaan, että kehitetään jotain asiakastarpeista nousevaa.

Tyypillistä on myös, että markkinoille kehitellään liian laajaa ja monimutkaista tarjoomaa, eikä löydetä keskeisiä asiakastarpeisiin osuvia tuotteita tai palveluita.  Yrityksen onkin tärkeä huolehtia kehittämiskyvykkyyden ylläpidosta, jotta se ei nakerra toiminnan kannattavuutta.