Ura Innotiimi-ICG:llä

recruiting

Oletko sinä tuleva työelämän uudistaja Innotiimi-ICG:n kehittämiskonsulttina/-valmentajana?

Innotiimi-ICG kehittää suomalaista työelämää luoden merkitystä, ketteryyttä ja innovatiivisia ratkaisuja organisaatioihin yhdessä niiden henkilöstöjen kanssa. Perimmäisenä tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä voi käyttää koko potentiaalinsa arvon luomiseen omassa työssään.

Omaa toimintamme ohjaavat viisi arvoa: Intohimo kehittämiseen, läpinäkyvyys, rehellisyys, luotettavuus ja toisten kunnioittaminen.

Toimintamme on vieläkin merkityksellisempää, sillä erilaisten uudistusten ja muutosten määrä tulee kasvamaan muuttuvassa maailmassa niin julkisissa kuin yksityisissäkin organisaatioissa. Suuret ja pienet sosiaaliset muutokset, joissa uudistukset koskevat merkittävää osaa organisaatioiden ihmisiä ja heidän työtään, vaativat mm. huolellista muutoksen arkkitehtuuria, ohjaamista ja muutosasenteen luomista. Olemme asiakkaidemme matkakumppani muutoksissa ja olemme onnistuneet tässä tehtävässä jo pitkään yksilöinä ja tiimeinä.

Innotiimi-ICG on osa Integrated Consulting Group’ia, joka koostuu12 Euroopan maassa toimivasta ICG-bisnesyksiköstä ja yhteensä 140 konsultista. Suomen yksikössä meitä on kaikkiaan 22 aktiivista ja kokopäivätoimista konsulttia, jotka toimivat verkostossa yrittäjäpohjaisesti. Konsultteina olemme keskittyneet kukin ainakin yhteen neljästä kehittämispakkimme alueesta,

 • innovatiivisuus ja uudistumiskyky
 • johtamisen kehittäminen
 • lean ja operational excellence
 • muutoksien hallinta.

Suomessa haluamme edelleen hakea vahvempaa jalansijaa konsultointi- ja kehittämismarkkinoilla ja siksi etsimme kehittämis- ja uudistamisasenteella varustettuja henkilöitä rakentamaan merkitystä, joustavuutta ja innovatiisuutta asiakasorganisaatioihin niiden johdon kanssa yhdessä erilaisissa ja mielenkiintoisissa projekteissa kehittämiskonsultin/-valmentajan roolissa.

Hakemamme henkilöt ovat

 • hankkineet akateemisen koulutustaustan
 • aiemmalla urallaan hankkineet näyttöä liiketoiminnan kehittämisessä esimies-, asiantuntija- tai konsulttitehtävissä ja hankkineet työkokemusta erilaisista organisaatioista min. 5-10 vuotta
 • tottuneita neuvottelemaan sekä keskustelemaan erilaisten asiakkaiden kanssa myös englanniksi
 • kykeneviä tiimityöskentelyyn ja tulevat toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • joustavia ja halukkaita ratkaisemaan, tarjoamaan sekä toimittamaan kehittämispalveluitamme asiakkaiden arkeen

 

Innotiimi-ICG tarjoaa konsulteille

 • Innotiimi-ICG:n tunnettuuden sekä valmiit ja tehokkaat kehittämistyökalut
 • markkinoinnin, laskutushallinnan ja omaa kehittämistäsi tukevan ohjelman
 • yhteyden Eurooppalaisille konsulttimarkkinoille
 • kannustavan yrittäjämallin
 • sisääntulovaiheessa sparrauksen, tuen sekä valmennuksen

Kiinnostuitko?