tiekartta

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen tiekartan rakentaminen​

Turvallisuuskulttuurin kehittämistä toteutetaan usein irrallisena muusta toiminnan ja johtamisen kehittämisestä. Tehdään yksittäisiä hankkeita ja projekteja, joiden tulokset ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. Hankkeet ovat usein teknisiä tai järjestelmävetoisia, ja niissä unohdetaan ihmiset ja inhimilliset tekijät. Tyypillisenä haasteena on saada turvallisuus luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen tiekartan avulla rakennetaan organisaatiolle kokonaisvaltainen ja monipuolinen, eri toiminnot ja sidosryhmät huomioiva turvallisuuskulttuurin ja –johtamisen kehittämisen polku.

Tiekartta on jäsennetty kuvaus muutosmatkasta, joka sisältää keskeiset aikaansaannostavoitteet ja niihin liittyvät mittarit, tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettävät hankkeet ja projektit, osaamisen kehittämisen tarpeiden tunnistamisen sekä kommunikoinnin ja muutosmatkan ohjauksen kannalta oleelliset tilanteet ja tilaisuudet. 

Työpajassa ICG Innotiimin asiantuntijoiden ohjaamat keskustelut ja asioiden tehokas työstäminen tuottavat turvallisuuskulttuurin kehittämisen suunnitelman, joka perustuu yhteiseen näkemykseen. Konkreettisina tuotoksina saadaan selkeät tavoitteet niin turvallisuuden johtamisjärjestelmän, käytännön johtamisen ja tekemisen kuin ihmisten suhtautumisen, ajattelun ja toiminnan kehittämiselle.

Olemme kumppanisi…

1

Tuloksellisen tiekartta -työpajan suunnittelussa ja toteutuksessa​

2

Kartoituksen tai selvityksen pohjalta keskeisten kehittämishaasteiden tunnistamisessa ja kuvaamisessa​

3

Selkeän ja kokonaisvaltaisen tiekartan rakentamisessa​

4

Kehityshankkeiden toteuttamisen suunnittelussa​

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: